Synchromodaal

Dinalog-project Ultimate biedt nieuwe kansen voor binnenlands containertransport

In september presenteerde Stefano Fazi zijn promotieonderzoek ‘Mode selection routing and scheduling for inland container transport’. Hij onderzocht de belangrijkste bedrijfsactiviteiten en uitdagingen voor de transportplanning van containers in het achterland. Hij maakte onder andere een prototype – een decision support system tool – voor de optimale toewijzing van containers aan schepen en vrachtwagens, en verschillende modellen voor het analyseren en optimaliseren van de huidige Demurrage & Detention systemen.

In de afgelopen jaren is het containertransport aanzienlijk toegenomen. Deze groeiende stroom containers tussen zeehavens en het achterland zorgt voor problemen op de weg, tekort aan verwerkingscapaciteit en opslagruimte, opstoppingen en vervuiling. Het gebruik van binnenvaartschepen en treinen, in combinatie met een reorganisatie van het systeem, kan die negatieve effecten terugdringen. Naarmate binnenlandse terminals meer en meer logistieke diensten kunnen leveren, wordt het gebruik van binnenvaartschepen en treinen verder gestimuleerd, waarmee grotere hoeveelheden containers tegelijkertijd (goedkoper en schoner) kunnen worden getransporteerd. De vrachtwagen is echter nog steeds – om verschillende redenen – de verkozen vervoersoptie. Vrachtwagens zijn flexibel, gemakkelijk in te plannen en snel, maar duur. Het plannen van een schema of ‘schedule’ -40 a 50 containers met hun verschillende eigenschappen- voor vervoer per boot of trein is een operationele uitdaging. Daarnaast zijn er andere beperkingen voor het systeem, zoals demurrage and detention, die maken dat het bestellen van een vrachtwagen bestellen nog steeds de makkelijkste weg is.

Stefano Fazi ontwikkelde wiskundige modellen en algoritmes voor de ontwikkeling van ‘decision support systems’ voor inland terminals.

Prototype Decision support system biedt mooie kansen op termijn

Voor het prototype heeft Fazi heeft kunnen werken met de actuele data van een van de project partners uit Dinalog R&D-project Ultimate.

Bij de terminal wordt de planning en de beslissing om het transport per schip of per vrachtwagen uit te voeren op dit moment handmatig gedaan/genomen (met behulp van Excel-bestanden). Een ‘schedule’ maken voor 40 tot 50 containers kan twee uur duren. Fazi ontwierp een algoritme dat rekening houdt met dezelfde beperkingen en eigenschappen als voor de planners nu: de afmetingen van de containers en hun beschikbaarheid, de verwachte leveringsdatum, de capaciteit van de beschikbare schepen, transporttijden en de waterstand op de eindbestemming. Met het algoritme kan een schema binnen een paar seconden worden gemaakt. De eerste experimenten laten zien dat de kostenbesparingen, als gevolg van een beter gebruik van schepen en een reductie van het aantal gebruikte vrachtwagens, kunnen oplopen tot ongeveer € 1000 per schema.

Dat klinkt als een mooie kans. Maar er zal nog heel wat werk verzet moeten worden voor het zover is.

De volgende stap is het implementeren van dit prototype. Er is zowel een interface als een applicatie nodig. Fazi werkt aan de Universiteit Groningen aan deze volgende stap en is op zoek naar bedrijven die willen deelnemen aan dit project.

D&D: Demurrage and Detainment

De huidige D&D-systemen stimuleren de eigenaren van containers niet om deze zo snel, schoon en goedkoop mogelijk op te halen bij de zeeterminals. Bijvoorbeeld doordat de eerste 5 dagen D&D gratis zijn. Eigenaren willen die gebruiken om zo flexibel mogelijk met latere deadlines om te kunnen gaan en sturen daar op met het vervolgtransport. Dit heeft een tweeledig negatief effect. Ten eerste zijn de zeeterminals druk met containers die al naar het achterland vervoerd hadden kunnen worden, met congestie en onnodig capaciteitsgebruik tot gevolg. Ten tweede leidt het huidige D&D systeem tot minder flexibiliteit in vertrektijden en is het dus minder makkelijk om vervoer per trein en binnenvaartschip te organiseren.

Fazi ontwierp enkele modellen voor verschillende D&D systemen en stelt nieuwe kostenberekeningen voor, zoals het betalen van een klein bedrag vanaf de eerste dag D&D en het aanbieden van transport van de containers per trein of binnenvaartschip op zo kort mogelijke termijn. Experimenten laten zien dat de D&D tijd bij de zee terminals kan worden verminderd met ongeveer 50% en transportkosten met ongeveer 10%.

Over de auteur

Stefano Fazi is in 1983 geboren in Rome, Italië. He studeerde Management Engineering

aan de ‘Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata’. In 2009 behaalde hij zijn Masters titel en kreeg hij een baan als project manager voor IMET (consultancy group) in Rome. In 2010 begon hij aan zijn PhD aan de TU/e. Fazi werkt als universitair docent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde bij de Universiteit Groningen.

Geef de eerste reactie