Human Capital

Nieuwe aanvraagronde voor Maatschappelijk verantwoord innoveren

Tot 14 juni 2016 kunnen onderzoekers weer vooraanmeldingen indienen voor de nieuwe ronde van het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). NWO-MVI is gericht op gezamenlijke projecten van alfa-, bèta- en gamma-wetenschappers. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties brengen zij al tijdens de ontwikkeling van innovaties in kaart welke mogelijke ethische en maatschappelijke vraagstukken een rol spelen. Wanneer hier in een vroeg stadium rekening mee wordt gehouden, vergroot dit het draagvlak onder stakeholders en de kans op succesvolle innovaties. De call for proposals voor de nieuwe aanvraagronde van NWO-MVI sluit aan bij alle topsectoren én bij de Nationale Wetenschapsagenda.

Wat kunt u aanvragen?

Er kan voor twee typen onderzoeksprojecten financiering worden aangevraagd: grote onderzoeksprojecten en kleine onderzoeksprojecten. Hiervoor kunnen respectievelijk de volgende vaste bedragen worden aangevraagd :

  •  Grote projecten: € 500.000,-, € 375.000,- of € 250.000,-
  •  Kleine projecten: € 125.000,-

Te financieren posten:

  • Postdocs
  • Vervangingen
  • Materieel budget ten behoeve van het onderzoek en de valorisatie
Meer informatie Geef de eerste reactie