Cross Chain Collaboration Center (4C)

Nieuwe call Maatschappelijk verantwoord innoveren

Begin april is de nieuwe call voor het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) gepubliceerd. In NWO-MVI doen interdisciplinaire onderzoeksteams proactief onderzoek naar ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten.

De centrale rol van maatschappelijke relevantie bij innovaties maakt het mogelijk om innovaties en mogelijkheden voor producten en diensten te creëren die óók op de lange termijn aansluiten bij de grote maatschappelijke uitdagingen. MVI-projecten voorkomen zo problemen en complexe aanpassingen achteraf. Ethische en maatschappelijke eisen aan nieuwe diensten en producten kunnen ook fungeren als aanjager van innovatie, in plaats van als belemmering.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door consortia van onderzoekers en bedrijven. De onderzoeksteams zijn altijd multidisciplinair. De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Daarnaast bevat een consortium altijd tenminste één private partij die een verplichte matchingsbijdrage levert aan het project. De benodigde matching kan door meerdere private partijen worden ingebracht. Een deel van de vereiste matching mag tevens van (semi)publieke partijen afkomstig zijn.

Wat aanvragen

Er kan voor twee typen onderzoeksprojecten financiering worden aangevraagd: grote onderzoeksprojecten en kleine onderzoeksprojecten. Hiervoor kunnen respectievelijk de volgende vaste bedragen worden aangevraagd :

  •  Grote projecten: € 500.000,-, € 375.000,- of € 250.000,-
  •  Kleine projecten: € 125.000,-

Te financieren posten:

  • Postdocs
  • Vervangingen
  • Materieel budget ten behoeve van het onderzoek en de valorisatie

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is: 14 juni 2016, 14.00 uur
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen is: 8 september 2016, 14.00 uur
Meer informatie Geef de eerste reactie