Nieuwe ronde Perspectief van NWO nu open

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt onderzoekers uit om in innige samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven, en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen vanaf nu weer voorstellen indienen bij Perspectief.

In hoofdlijnen gelden dezelfde voorwaarden als bij de vorige ronde, maar er zijn een aantal wijzigingen, waaronder:

 • De verplichte cash-cofinanciering voor de ronde 2022/2023 is 15%.
 • Opdeling van een Perspectief-programma na honorering in verschillende projecten (met eigen begroting en administratie) is niet langer mogelijk.
 • De naamgeving van de drie fases voor indiening is gewijzigd in:
  1. indiening van intentieverklaring (voorheen aanmelding programma-initiatief),
  2. indiening van vooraanmelding (voorheen programma-ontwerp) en
  3. indiening van aanvraag (voorheen programmavoorstel).
 • Indienen van de vooraanmelding en aanvraag kan alleen nog via ISAAC. Indiening van de intentieverklaring gaat via de website.
 • Voor projectmanagement kan maximaal 5% worden aangevraagd en voor kennisbenutting minimaal 5% en maximaal 20% van het bij NWO aangevraagde budget.

In alle vooraanmeldingen/aanvragen moet tenminste één sleuteltechnologie zijn geadresseerd, en aanvragen moeten passen binnen één van de vijf Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) uit het Missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De KIA’s worden opgesteld voor de vier thema’s en Sleuteltechnologieën.

Voor het Perspectief-projecten is de Impact Plan benadering van toepassing. Bekijk hier een e-learning over dit onderwerp.

Bekijk hier de financieringspagina:

Financieringspagina


Geef de eerste reactie