Calls for proposals

Nu open: oproep voor PPS-projecten over Logistiek voor Landbouw, Water en Voedsel

In samenwerking met de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem doet TKI Dinalog een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2024. Het beschikbare budget voor de gehele oproep is circa € 14,5 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Naast vier genoemde topsectoren neemt ook de Topsector Health deel.

Landbouw, Water, Voedsel
Nederland is op veel landbouw-, water- en voedselthema’s een toonaangevend kennisland. Innovatie is belangrijk om deze positie te behouden en om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, biodiversiteit, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit. De kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft hier richting aan middels een zestal missies en twee sleuteltechnologieën. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven in deze agenda.

Budget
Er is circa € 14,5 miljoen (excl. BTW) per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 8,3 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 1,2 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Indienen
In tegenstelling tot eerdere jaren, komt de fase van projectideeën te vervallen. Het indieningsproces bestaat uit één fase: uiterlijk 1 september kunnen volledige projectvoorstellen worden ingediend. Nieuw daarbij is dat indieners de mogelijkheid krijgen om een adviesgesprek over passendheid en/of financiering aan te vragen. Deze gesprekken vinden plaats in mei. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Voor meer informatie over deze oproep en alle inhoudelijke documenten kunt u terecht op de website van de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

Geef de eerste reactie