Calls for proposals

NWA-route 16: Meld u aan voor de kennisgemeenschap

Op de website van NWO is de call NWA-ORC 2019 gepubliceerd, waarop consortia worden opgeroepen tot het indienen van interdisciplinaire en van fundamenteel tot toepassing gerichte onderzoeksvoorstellen. Ook voor de kennis-gemeenschap rondom transport, logistiek en mobiliteit is deze call interessant. Voor een succesvolle indiening is het wel van belang dat aanvragers samenwerking zoeken met aanvragers van andere onderzoeksinstellingen en met belanghebbende bedrijven en overheidsinstellingen. Het route management van NWA route Transport en Logistiek kan aanvragers daar bij helpen. We zullen in het kort uitleggen hoe dit werkt.

NWA-Route 16: Transport en Logistiek

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 en is in opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgesteld door de Kenniscoalitie. De basis van de NWA wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. Deze vragen zijn geclusterd in 140 clustervragen en door deze 140 vragen van de NWA zijn 25 routes getrokken die deelverzamelingen van vragen betreffen. De NWA-route met het nummer 16 gaat over het slimmer maken van transport en logistiek. De gemeenschap van route NWA-16 wordt momenteel vanuit TKI Dinalog ingericht door Albert Veenstra en Jan Burgmeijer. Zij zijn respectievelijk het boegbeeld en de trekker van deze NWA-route. Het doel van het inrichten van deze kennis-gemeenschap is om een verbindende rol te spelen door te zorgen voor afstemming tussen indieners, meer betrokkenheid van de hele kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, het bevorderen van valorisatie, het geven van erkenning aan de gamechangers en het bewaken van de kerndoelen van de route en de NWA. U kunt zich nu aanmelden voor deze kennis-gemeenschap, zodat u regelmatig geïnformeerd zal worden omtrent activiteiten zoals matchmaking events, via: NWA-route16@dinalog.nl

De NWA-ORC 2019 call

Voor de NWA-ORC 2019 ronde wordt er meer openheid en transparantie gevraagd rondom indiening, dan bij de NWA-ORC call van 2018. Aanvragers worden gevraagd om de volgende 3 stappen te doorlopen:

  1. Een korte samenvatting van hun onderzoeksvoorstel indienen (deadline 9 mei 2019). Deze zal gepubliceerd worden op de NWO/NWA-website;
  2. Een beknopte aanvraag indienen (deadline 6 juni 2019). Deze is alleen geldig als er een korte samenvatting op de daartoe ingestelde website is gepubliceerd;
  3. Een volledige aanvraag indienen (deadline 16 januari 2020). Een volledige aanvraag is alleen geldig indien er een beknopte aanvraag is ingediend èn indien deze een positief bindend advies heeft ontvangen.

De kennis-gemeenschap van Route-16 is van plan om tussen stap 1 en 2 een matchmaking-event te organiseren op vrijdagmorgen 17 mei 2019, centraal in het land. Alle leden van deze gemeenschap plus alle aanvragers met een relevante samenvatting worden hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst zal in overleg met de aanvragers de mogelijkheden verkend worden voor het samenvoegen van gelijksoortige ideeën of het consortium te verbinden met nieuwe partners. Het doel hiervan is om verbindend en coördinerend te werk te gaan, maar de aanvragers zijn hiertoe niet verplicht. Ook wordt er geen advies door de boegbeelden en trekkers naar de beoordelingscommissie gegeven. Voor al uw vragen rondom deze kennis-gemeenschap en voor nadere informatie kunt u mailen naar NWA-route16@dinalog.nl

Geef de eerste reactie