Onderzoek naar Autonoom Transport op Industrieterreinen

SAVED – SAmenwerkend autonoom Vervoer op bEDrijventerreinen is een onderzoeksproject naar de toegevoegde waarde van autonoom transport op industrieterreinen. Tijdens een bijeenkomst op 26 maart bij ARA Almelo van Stellar Development, is de voortgang van het project gepresenteerd. De vraag is of dit een ‘game changer’ is, of een ontwikkeling ‘voor de lange termijn’.

Over het onderzoeksproject SAVED
Goederentransport op bedrijventerreinen beperkt zich niet alleen tot goederen die de rest van de wereld in gaan. Ook transport tussen bedrijven op het industrieterrein vindt plaats. Voor SAVED is het XL Business Park in Almelo het gebied het onderzoek zich in de eerste fase op richt. Daarbij kijkt SAVED naar het transport van containers tussen Container Terminal Twente en Timberland. En in de laatste fase van het onderzoek worden de resultaten vertaald naar industrieterrein van andere schaalgrootte.

Wat is Autonoom vervoer
Een autonoom rijdend voertuig is geen voertuig dat in zijn eigen bubble rijdt, maar communiceert naar en met de omgeving. Zo “vertelt” een voertuig waar het is, wat het “hoort” en waar het naar toe moet. Ook “vertelt” het wat er onderweg gebeurt en hoeveel langer het onder weg is. Daarom worden deze voertuigen ook wel CATvoertuigen genoemd, wat staat voor Connected Automated Transport. Logistieke informatie tussen bedrijven wordt bijvoorbeeld gedeeld op basis van het zogenaamde. Open Trip Model (OTM). Alle relevante informatie over een transport van “A” naar “B” wordt in dit communicatie model gedeeld met alle relevante partijen voor een bepaald transport. Het OTMmodel is nog niet afgestemd op de inzet van CATvoertuigen. Binnen SAVED wordt onderzocht hoe ook die informatie gedeeld kan worden met het CAT-voertuig en wat de toegevoegde waarde is voor het logistieke proces op een industrieterrein.

Impact op inrichting bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen zijn in Nederland openbaar gebied, wat betekent dat ook u en ik rond kunnen rijden op zo’n terrein. Het CAT-voertuig rijdt samen met u en mij op een en dezelfde weg. Dat is geen vanzelfsprekendheid en vraagt een enorme hoeveelheid veiligheidsmaatregelen. CAT-voertuigen zullen niet alleen gevolgen hebben voor het verkeer op industrieterreinen, ook op de inrichting ervan. Dhr Verdel (Stellar Development): “Nu worden terreinen nog zodanig ontworpen dat chauffeurs over de “goede schouder” kunnen indraaien. CAT-voertuigen kennen dat probleem niet, wat grote voordelen biedt bij het ontwerpen van logistieke terreinen”. Het wegennet op een industrieterrein is voor een CAT-voertuig een bron van informatie. Verkeersopstoppingen, informatie over rotondes, verkeerslichten, maken dat het voertuig kan vertellen wanneer het op de plaats van bestemming zal zijn.

Ten slotte
Als lezer vraagt u zich misschien af: “Hoe groot is de kans dat ik “morgen” een CAT-voertuig ontmoet?” Nou, die kans is erg klein en voor “de dag van morgen”, zelfs nihil. Binnen SAVED houdt een taakgroep zich bezig met het verzamelen van informatie die relevant is voor een experiment op de openbare weg. De taakgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de lokale overheid,
wetenschappers, onderzoekers, en vooral: bedrijven die het willen gaan gebruiken.

Meer informatie
Samenwerkend Automoom Vervoer op Bedrijventerreinen (SAVED) of neem direct contact op met: Lejo.Buning@han.nl.

Bron: Jagers Media, Logistiek Vastgoed

Geef de eerste reactie