Onderzoek naar logistieke gevolgen van de COVID-19 pandemie

De door de COVID-19 pandemie veroorzaakte crisis en de ontstane tekorten aan bepaalde gerelateerde producten heeft een enorme impact veroorzaakt op supply chains en de wederzijdse afhankelijkheden en gevoeligheden in wereldwijde supply chains bloot gelegd. De afhankelijkheden hebben onder meer geleid tot bijvoorbeeld een lagere beschikbaarheid van onderdelen en producten, drastische omzetdalingen a.g.v. vraaguitval, verlies van flexibele arbeidsplaatsen door productiestops etc.

De onderlinge afhankelijkheden in de supply chains als gevolg van economieën die drastisch vertragen of – na een verstoring – weer versnellen leiden tot grote verstoringen (disruptions) in de logistieke ketens wereldwijd. Op basis van een drietal verkenningen in de maakindustrie (uitgevoerd door de TUE), food supply chains (uitgevoerd door de WUR) en farmaceutische supply chains (uitgevoerd door de VU) laat Dinalog momenteel onderzoek en een analyse verrichten naar de type afhankelijkheden en kwetsbaarheden die bedrijven ervaren en de inzichten en mogelijkheden om hier in de toekomst effectiever mee om te kunnen gaan.

Uiteindelijk proberen we analyse tools voor supply chains te ontwikkelen voor het detecteren van kwetsbaarheden en een effectievere en duurzame aanpak van verstoringen en betere (operational) decision making als onderdeel van supply chain disruption management. De tools zouden uiteindelijk breed toepasbaar moeten zijn in de logistieke sector.

Geef de eerste reactie