Duurzaamheid

Onderzoek uitgelicht in Topsector Logistiek Resultatenboek

Op woensdag 6 december werd samen met TKI Dinalog en alle topteamleden en stuurgroepleden van Topsector Logistiek de resultaten van de afgelopen drie jaar in het nieuwe Resultatenboek gepresenteerd en namen we feestelijk afscheid van boegbeeld Aad Veenman. Lees hier het verslag en bekijk meteen het resultatenboek.

De Topsector Logistiek is in 2016 gestart met haar eerste Innovatieprogramma, in 2021 gevolgd door haar tweede programma. Kenmerkend voor de Topsector Logistiek, in tegenstelling tot de andere Topsectoren, is de expliciete focus (naast kennisontwikkeling) op implementatie en opschaling. Door stimuleren van onderzoek biedt de Topsector Logistiek perspectief voor de toekomst. Implementatie en opschaling van succesvol gebleken toepassingen biedt het concreet handelingsperspectief voor bedrijven in de dagelijkse praktijk. Dat levert mooie resultaten op voor de ambities van de Topsector: duurzaam en concurrerend. En een sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven. In het resultatenboek vind je ook veel resultaten terug vanuit het onderzoek was is uitgevoerd onder de vlag van TKI Dinalog. Hieronder aantal elementen uitgelicht:

City Logistics Lab – Stadslogistiek, hubs en het gebruik van ruimte in de stad   

CILOLAB is het living lab voor duurzame stadslogistiek. Logistiek dienstverleners, hubexploitanten, gemeenten en kennisinstellingen werken in dit lab samen om stadslogistieke oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om zo zero-emissie alternatieven voor alle stakeholders te bieden in verschillende steden. Bij oplossingen moet je denken aan verschillende soorten hubs, overslagpunten of stadsdistributiecentra, waar de stromen van buiten de stad en stedelijke logistiek worden ontkoppeld, zodat de logistiek op stadsniveau efficiënter kan worden georganiseerd.  

Lees meer

Sharing Logistics in the Urban Freight Environment Stadslogistiek, hubs, datagedreven logistiek, 4C   

Er ontstaan veel nieuwe logistieke initiatieven op basis van de principes van de deeleconomie. Hoewel de voordelen hiervan in logistiek voor industrie en samenleving duidelijk lijken, is nog onduidelijk wat het effect is van de deeleconomie op de logistieke sector. Mogelijke voordelen zijn bijvoorbeeld meer efficiëntie, lagere kosten, minder congestie en minder CO₂-uitstoot.

Lees meer

Meten op schepen

Voor vrachtwagens en bestelwagens is het relatief eenvoudig om kostenefficiënt de werkelijke operationele prestaties (zoals snelheid en route), condities, energieverbruik en emissies te monitoren. 

Voor binnenvaartschepen is dit uitdagender vanwege de grote verscheidenheid aan parameters. Het programma ‘Meten op Schepen’ is geïnitieerd door de Topsector Logistiek om deze belangrijke parameters en prestaties te meten en vast te leggen in de realiteit van de binnenvaart, gericht op CO₂-uitstoot en luchtverontreinigende stof(fen) (NOx).

Lees meer

Living labs 3×3+1

Een living lab is een open innovatief ecosysteem, waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs in samenwerken.  

Eind 2022 zijn door de Topsector Logistiek 3 Living labs gestart in woningbouw, utiliteitsbouw en gebiedsontwikkeling. De living labs hebben 3 generieke en specifieke doelen. En de +1 is kennis ophalen, borgen en delen.  

Lees meer

Supply chains: Veerkracht in ketens

De maatschappij wordt in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden en verstoringen. De coronapandemie heeft in dat opzicht veel kwetsbaarheden in supply chains blootgelegd. Tegelijkertijd is het een voorbeeld van hoe logistiek essentieel is voor de maatschappij en hoe veerkrachtig de sector is. Deze disruptie, maar ook andere verstoringen, hebben ertoe bijgedragen dat er een grotere bewustwording is in de sector en ook breder in de industrie dat er aandacht moet zijn voor het inrichten van robuuste en veerkrachtige ketens.  

Lees meer

 

Supply chains: Ketenregie voor wijkgerichte aanpak in de zorg 

We hebben de verantwoordelijkheid om de samenleving leefbaar te houden, daar speelt ook de logistieke sector een cruciale rol in. Daarvoor is het wel nodig dat er stevige verbinding is met de uitdagingen die in sectoren actueel zijn. Neem nou gezondheid en zorg. Mensen willen graag verbonden zijn met hun omgeving en meedoen in de maatschappij. Dat kan het beste in de eigen leefomgeving, maar het kan zijn dat je daar hulp en zorg bij nodig hebt. Het is dan vaak een logistieke puzzel die gelegd moet worden om de juiste hulpmiddelen, medicijnen, voeding, maar ook aandacht op de juiste plek te krijgen op het juiste moment.  

Lees meer

Samenwerken is IT en mensenwerk  

Regelmatig ontstaan er opstoppingen rondom het aanleveren en afhandelen van luchtvracht op Schiphol. Enorme files die meestal herleidbaar zijn tot een gebrek aan transparantie en daarmee voorspelbaarheid binnen het logistieke netwerk. Binnen het Living Lab CDM@Airports zoeken onderzoek, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven samen naar oplossingen om zo wachttijden en milieubelasting te verminderen. Centrale thema’s zijn het samen tot afgewogen besluiten komen, het delen van logistieke data, en duurzaamheid.

Lees meer

Geef de eerste reactie