Cross Chain Collaboration Center (4C)

Online communities: delen is vermenigvuldigen

Samenwerking is de beste manier om innovatie van de grond te krijgen. De wereld gaat te snel om op je zolderkamer een nieuw idee van scratch af aan op te zetten. Bedrijven kunnen dit niet alleen en de wetenschap ook niet. We hebben elkaar nodig: innoveren doen we samen.

De online technologieën van vandaag de dag stellen ons in staat om die samenwerking online van de grond te krijgen. Met behulp van online communities stellen we middelen beschikbaar voor de sector om samen te werken aan innovaties door ideeën en oplossingen met elkaar te delen en door gebruik te maken van het netwerk. TransportLAB is onze partner in het creëren van deze communities. In 2016 werken we aan:

– Portbase R&D community
Community voor het delen van kennis, ideeën en data en het verbeteren van de data-kwaliteit. Open maart 2016.
Thema’s: Track & Trace, Data 4 Data, Serious Gaming, Standards, Analytics.

– Secure Logistics
Community gericht op ketenoptimalisatie met en voor de gehele logistieke sector. Door middel van discussies, uitwisseling van kennis & ideeën en door het delen van Proof of Concepts, Dashboards, Demo’s etc. Open maart 2016.
Thema’s: virtuele kluis, papierloos transport, data delen, logistieke versnelling.

– Speeddocking
Community voor alle Speed Docking deelnemers en partners. Speed Docking creëert waarde voor deelnemers door logistiek inzicht te koppelen aan concrete verbeterpunten in de keten. Vanuit dit inzicht is er behoefte aan een platform om de ketensamenwerking vorm te geven. Afhankelijk van aanmelding deelnemers NK Speeddocking 2016.
Thema’s: Speeddocking competitie, samenwerkingsplatform

Data Driven Logistics Innovation-RUG
Studenten van het nieuwe master vak Data-driven Business Innovation van de Rijksuniversiteit Groningen werken aan een nieuw product of dienst, waarbij ze zoveel mogelijk gebruik maken van real(time)-data. De centrale opdracht daarbinnen draait om peer-2-peer of crowdsourced delivery. De community geeft ze de mogelijkheid om hierin informatie te delen en samen te werken aan nieuwe oplossingen. Open februari 2016.
Thema’s: Algoritmes, Track & Trace, share data, standards, serious gaming, real time data, marketplace.

– Data Science
Universiteiten van Delft, Twente, Tilburg en Eindhoven werken samen aan een gestructureerde, uniforme manier voor Data Science Research. Algoritmes, dashboards, analytics, Demo’s PoC en PoT worden gedeeld met elkaar en met geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. TransportLAB en Simacan werken hierin samen en leveren relevante datasets.
Thema’s: Logistics data, Data governance, Data analytics, algoritmes, datashop

 

TransportLAB

Dit platform richt zich exclusief op communitievorming in Transport en Logistiek. Met uw profiel kunt u aansluiten bij meerdere communities die passen bij uw innovatiebehoefte. Zo ontstaat er een netwerk waar kennis en ervaringen worden gedeeld, waar oplossingen worden gecreëerd en waar samenwerking leuk wordt.

Geef de eerste reactie