Internationale samenwerking

Ontwerp van LNG distributienetwerk onder de aandacht van het Koninklijk paar

Tijdens het werkbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Ploumen aan de Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein en Hamburg, stond op 20 maart 2015 een bezoek aan de conferentie “LNG full speed ahead” op het programma. Aanwezig namens de Rijksuniversiteit Groningen waren Iris Vis en Paul Buijs. In de Fischauktionhallen in Hamburg werden Koningin Maxima en parlementair staatssecretaris Beckmeyer op de innovation Area door hoogleraar Iris Vis voorgelicht over de uitdagingen die een rol spelen bij het ontwerpen van duurzame logistieke netwerken voor de distributie van (bio)LNG als brandstof voor de maritieme- en transportsector. Beeldmateriaal van de blauwdruk van het distributienetwerk, zoals door onderzoekers en partijen uit de industrie gedefineerd binnen het lopende Dinalog R&D project “Design of LNG Networks” werd daarbij getoond.

De conferentie ‘LNG – Full speed ahead’ werd georganiseerd door het Netherlands Business Support Office in Hamburg en de Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation van Hamburg. Netherlands Maritime Technology, het Nederlandse LNG Platform, het Duitse Maritime LNG Plattform en Maritimes Cluster Norddeutschland ondersteunden de organisatie. Op de Duitse televisie was ruimschoots aandacht voor het werkbezoek en de conferentie.[-1]

Iris Vis, hoogleraar Industrial Engineering,[-2]  is projectleider van het Dinalog-project ‘Design of LNG networks’[-3] , een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven en het bedrijfsleven binnen de topsector logistiek. Het project richt zich op de logistieke aspecten rondom de distributie en transport van (bio)LNG. Binnen het project worden tools ontwikkeld die betrokken partijen kunnen helpen bij investerings- en infrastructurele beslissingen en bij economische- en marktanalyses.

Van 8 tot 10 mei 2015 is Groningen partnerstad van Hamburg bij de viering van de Hafengeburtstag, het grootste maritieme evenement ter wereld. Ook dan zal er aandacht zijn voor het gebruik van LNG door de maritieme sector.[-4]

Voor meer informatie, neemt u contact op met Iris Vis
Geef de eerste reactie