Cross Chain Collaboration Center (4C)

Ontwikkelen van vernieuwend leiderschap vormt de sleutel tot echte doorbraken

 

De logistieke sector staat bekend om zijn vele innovatieve ideeën, maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de praktische implementatie achterblijft. Daar waar sociale innovatie kan zorgen voor een versnelling in innovatie, geldt voor veel ondernemers in de sector de vraag hoe dit concreet en vooral praktisch vorm te geven binnen de eigen organisatie en de logistieke keten.

TKI Dinalog en de Universiteit voor Intelligent Ondernemen (UVIO) gingen hierover met 9 leiders in de logistieke sector in gesprek. Tijdens deze gesprekken zijn deze leiders uitgedaagd om een beeld te zetten op hun eigen vernieuwingsproces, kansen en de belemmeringen en om daarin de belangrijkste spanningsvelden te identificeren. Door interactie en reflectie bieden deze spanningsvelden een dieper inzicht in de onderliggende motivatie en behoeften van de leiders zelf, maar ook die van andere stakeholders. Aan de hand van de zeven spanningsvelden met de sterkste lading en zeggenschap voor de betrokken leiders, biedt het rapport een exemplarische doorkijk in behoefte- en vermijdingspatronen vanuit leiderschap.

Vastgesteld is dat leiders uitstekend vanuit problemen kunnen redeneren, maar duidelijk meer moeite hebben om de onderliggende behoeften van zichzelf, de eigen medewerkers maar ook die van klanten vast te stellen. Dit onderzoek laat tevens zien dat spanningsvelden een belangrijke, maar nog grotendeels onbenutte bron van functionele kennis vertegenwoordigen in het aanjagen en organiseren van vernieuwing. Het herkennen, detecteren en waarderen van spanningsvelden als sociaal innovatieve ontwikkelkernen staat nog in de kinderschoenen. De in dit onderzoek toegepaste methodiek biedt leiders in de sector de mogelijkheid om concreet aan de slag te gaan met het ontwikkelen en borgen van vernieuwend leiderschap. U leest hieronder meer over het onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen.

 

Geef de eerste reactie