Human Capital

Optimale transportplanning en portfolio’s voor synchromodale containernetwerken

Aankondiging: verdediging proefschrift Bart van Riessen

In zijn onderzoek bestudeert Bart van Riessen de operationele implementatie van synchromodaliteit, een concept voor containertransport dat servicedifferentiatie combineert met integrale netwerkplanning.

In een periode van vijf decennia is het containervervoer enorm gegroeid. Veel verschillende belanghebbenden (gemeenten, transportbedrijven) hebben als doel om intermodale corridors te creëren om daarmee voor hun regio logistieke business aan te trekken vanuit de zeehaven. Echter, elk van deze separate ontwikkelingen voor trein- of binnenvaartverbindingen heeft maar beperkt potentieel. De concurrentie met vervoer over de weg is dan pas mogelijk vanaf grotere afstanden.
In plaats daarvan zullen trein- en binnenvaartverbindingen hun concurrentiepositie moeten versterken door met meerdere corridors een daadwerkelijk geïntegreerd netwerk te creëren. In zijn proefschrift laat Bart van Riessen zien dat met de geïntegreerde planning van zo’n netwerk aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. In de praktijk is dat niet vanzelfsprekend, omdat de geïntegreerde aanpak beperkt wordt door het eigenbelang van klanten: elke klant wil vanzelfsprekend het beste plekje voor zijn container, en daarmee wordt de efficiënte operatie van de netwerkoperator beperkt.

Om dit probleem op te lossen wordt in het proefschrift gekeken naar synchromodale exploitatie van het transportnetwerk. Met synchromodaliteit wordt het business model veranderd, naar een vorm waarbij zowel de exploitant als de klant voordeel heeft. Een klant kan kiezen voor snel ‘Express’ transport, tegen een kleine meerprijs. Als alternatief kan gekozen worden voor ‘Standaard’ transport dat iets langer kan duren. Hiermee wordt niet alleen de klant beter bediend, het onderzoek toont voor de casus van European Gateway Services aan dat de netwerkexploitant een meer efficiënte operatie kan realiseren en tegelijkertijd de betrouwbaarheid kan verhogen. Synchromodaliteit wordt inmiddels zo’n 7 jaar bestudeerd, en nu, rond de tijd van de publicatie van het proefschrift, start het bedrijf met een praktijktest van dit nieuwe business model.

Over de auteur
Bart van Riessen behaalde een Master diploma in Werktuigbouwkunde van de TU Delft en een Master diploma in Econometrie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), beide in 2013. Vervolgens startte hij in een parttime dienstverband bij ECT op het gebied van achterlandontwikkelingen en in een aparte aanstelling bij het Econometrisch Instituut (EUR) voor zijn promotieonderzoek onder begeleiding van Prof.dr.ir. Rommert Dekker (Econometrisch Instituut) en Prof. dr. Rudy R. Negenborn (Dept. of Maritime and Transport Technology, TU Delft). Zijn doel is om de kloof te overbruggen tussen academisch transportonderzoek en de praktijk van transport en logistiek.

Abstract van het proefschrift van Bart van Riessen
Dit proefschrift stelt een geïntegreerde aanpak voor het optimaliseren van synchromodaal containervervoer voor, gemotiveerd door twee afzonderlijke trends in hedendaags containertransport in Noordwest-Europa. Aan de ene kant wordt een meer geïntegreerde netwerkoptimalisatie van containervervoer vereist door zowel concurrentie in het achterlandvervoer als de maatschappelijke behoefte aan een modal shift naar duurzame modaliteiten. Aan de andere kant eisen achterlandpartijen een kosteneffectieve, maar flexibele en betrouwbare leveringsdienst. Het concept synchromodaliteit is ontwikkeld als antwoord op deze ontwikkelingen, waarbij efficiënte planning gecombineerd wordt met een business model gebaseerd op klantgerichte vervoersdiensten. Ons onderzoek draagt bij aan het combineren van optimale transportplanning in intermodale netwerken en het ontwerpen van een optimale tariefklasse mix van klantgerichte diensten. We hebben 5 modellen ontwikkeld voor praktische problemen in synchromodale netwerken: het ontwerp van het servicenetwerk, analyse van verstoringen, real-time beslissingsondersteuning en twee varianten van het ontwerp van een tariefklassemix voor vracht. Alle modellen zijn ontwikkeld met het oog op een gecentraliseerde exploitant van een intermodaal containernetwerk met lijndiensten tussen een zeehaventerminal en meerdere binnenhavens. Deze lijndiensten kunnen treinen of binnenvaartschepen zijn, maar niet noodzakelijkerwijs hoeven beide beschikbaar te zijn. Alle modellen zijn toegepast in casestudies op basis van het intermodale containernetwerk van European Gateway Services (EGS), een dochteronderneming van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT). De resultaten tonen aan dat zowel een geïntegreerde planning van container netwerken als een gedifferentieerd portfolio cruciaal zijn voor succesvolle implementatie van synchromodale netwerken.

Het onderzoek is ondersteund door het NWO/STW VENI project ‘Intelligent multi-agent control for flexible coordination of transport hubs’ (project 11210) van Technologiestichting STW, door SmartPort@Erasmus en door het Erasmus Center for Maritime Economics & Logistics. Hoofdstuk 6 is deels ondersteund door het NWO project Integrated Synchromodal Transport System Analysis (ISOLA, project no. 438-13-214).

De verdediging vindt plaats bij de Erasmus Universiteit Rotterdam op 22 maart 2018 om 13.30 uur
Locatie: Senaatszaal, Erasmus Building, Woudestein Campus

 

Laat de reactie zien