Cross Chain Collaboration Center (4C)

Over de rol van havens en hun achterlandnetwerk binnen de logistiek van de toekomst

Physical internet is een relatief nieuw concept binnen de logistiek dat zich continu verder ontwikkelt en waar nog veel vragen over bestaan. Door de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven  zijn in het project ‘Towards Virtual Ports in a Physical Internet’ stappen gezet waarin de abstractie van het physical internet is doorbroken. Ook hebben de partners eraan gewerkt om hun passie voor logistiek, met de geweldige innovaties die er in deze sector zijn, over te brengen op een nieuwe generatie. Onderzoekers, afstudeerders en vertegenwoordigers uit de praktijk vertellen over hun bijdragen en nemen u mee in de inzichten die zijn verkregen.

Het project was een samenwerkingsverband van vier partijen: Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam en Groningen Seaports. In dit eindrapport blikken de partners terug op het project dat in de periode 2016 tot 2021 is uitgevoerd en werd gesubsidieerd door NWO en TKI Dinalog. Het project had als doel modellen en tools te ontwikkelen die havens en bedrijven in het achterland kunnen ondersteunen bij een stapsgewijze omschakeling naar het physical internet, met open logistieke netwerken waarin alles met elkaar is verbonden.

Het project bestond uit drie werkpakketten. In het eerste pakket is onderzoek gedaan naar de rol van havens binnen een open netwerk. In het tweede pakket zijn tools ontwikkeld ter ondersteuning van besluitvorming rondom het gebruik van diensten in een physical internet achterlandnetwerk. En in het derde pakket is met stakeholders een kijkje in de toekomst genomen door middel van onder andere expert panels en challenges. In het project zijn lessen geleerd over mogelijke nieuwe toepassingsgebieden van het physical internet en toepassingen die kunnen bijdragen aan maatschappelijke transities, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en zorg.

Geef de eerste reactie