TKI Dinalog is een stichting (Stichting TKI Logistiek). Onze missie, strategie en kennisagenda worden door de partners binnen de stichting bepaald. De directie is dagelijks verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Samen met een klein team vormen zij het TKI Bureau dat dagelijks werkt aan de uitvoering van die missie.