Visie

Nederland is in 2050 een duurzame, veerkrachtige en circulaire samenleving met een goede balans tussen ecologie, economie en sociaal welzijn. De transitie naar deze samenleving vereist nieuwe oplossingen waarin logistiek een essentiële rol speelt. Het belang van kennis en innovatie in de logistiek en internationale logistieke ketens is daarin zichtbaar en duidelijk voor iedereen.

TKI Dinalog is het toonaangevende onafhankelijke instituut voor logistieke kennisontwikkeling in Nederland. TKI Dinalog brengt nieuwe verbindingen tot stand om te komen tot inspirerende en toepasbare inzichten.

Missie

TKI Dinalog geeft richting aan en stimuleert gezamenlijke kennisontwikkeling voor de logistiek van de toekomst in Nederland.

Dit doen wij door:

  • Het bepalen van een vraaggestuurde, nationale onderzoeks- en innovatieagenda op het gebied van logistiek en toeleveringsketens.
  • Het initiëren en organiseren van (co)financiering bij onderzoeks- en innovatieprogramma’s en het begeleiden van deze programma’s.
  • Het breed toegankelijk maken van nieuwe kennis, ervaringen en oplossingen.
  • Het versterken van de kennisinfrastructuur door de verbinding te leggen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Kernwaarden

  • Open – we zijn transparant in het bepalen van onze onderzoekagenda en onze onderzoeks- en innovatieprogramma’s zijn toegankelijk voor alle partijen;
  • Verbindend – we verbinden bedrijven, kennisinstellingen en kennisvelden, overheden en maatschappelijke partijen
  • Betrokken – we zijn betrokken met de samenleving en de mensen waarmee we samenwerken