Jaarverslag en Wet normering topinkomens

De wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Op grond van deze wet moeten instellingen met een publieke taak inkomens en ontslagvergoedeingen van topfunctionarissen openbaar maken. Hieronder vindt u de gewaarmerkte specificaties:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 

Jaarverslag en WNT 

Per 2023 publiceert TKI Dinalog haar volledige jaarverslag en WNT rapportage

Jaarrekening TKI Logistiek 2023