Per 1 januari 2022 vertrekt Albert Veenstra als directeur

Per 1 januari 2022 zal Albert Veenstra vertrekken als wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog. Albert vervulde deze functie vanaf oktober 2014.  

Het TKI Dinalog bestuur betreurt het vertrek van de wetenschappelijk directeur ten zeerste, maar dankt Albert tegelijkertijd voor zijn waardevolle bijdrage aan de onderzoeksagenda binnen de topsector logistiek en in het bijzonder de vormgeving en vernieuwing van het TKI Dinalog instituut. Mede daarom zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en gaan wij op zoek naar een geschikte opvolger die TKI Dinalog en haar netwerk mee kan nemen naar de volgende fase. Tot die gevonden is, zal Bas van Bree als interimdirecteur worden aangesteld in het TKI Dinalog bureau. Bas van Bree is ruim 7 jaar als programmaontwikkelaar betrokken bij TKI Dinalog. Het TKI Bestuur heeft het volste vertrouwen dat de activiteiten van het bureau succesvol worden voortgezet. Daarnaast is Albert Veenstra bereid gevonden om tot de zomer van 2022 een dag in de week beschikbaar te blijven als wetenschappelijk adviseur van het bureau. Dit waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en uitvoering van de onderzoeksagenda. Albert zal vanaf 1 januari 2022 fulltime werkzaam zijn op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Albert Veenstra kwam in 2014 in dienst bij de voorganger van het TKI Dinalog: de Stichting Dinalog. Hij heeft de overgang begeleid van het Top-Technologische Instituut Dinalog naar het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Logistiek. In de afgelopen zeven jaar is, in nauwe samenwerking met NWO en de Stichting Connekt, zo’n € 250 mln aan toegepast en fundamenteel onderzoek gefinancierd. Dit heeft belangrijke vernieuwingsimpulsen opgeleverd voor bijvoorbeeld logistiek in de stad, de bouw, multimodaal vervoer en service logistiek.

Met de introductie van het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid is vanuit het TKI Dinalog veel werk verzet om logistiek als functie te positioneren in de maatschappelijke missies en sleuteltechnologieën. Met name bij de missies Veiligheid, en Gezondheid & Zorg zijn grote stappen gezet, en wordt logistiek gezien als een integraal onderdeel van de maatschappelijke opgaven. Albert ziet het als een grote verdienste dat de topsector aandacht heeft besteed aan thema’s die oorspronkelijk niet prominent op de agenda stonden, zoals autonoom (vracht)vervoer, elektrische laadinfrastructuur voor de logistiek, de rol van wiskunde voor logistiek onderzoek en bestuurskundige en juridische vraagstukken.

Het bestuur dankt Albert voor zijn waardevolle bijdragen en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Geef de eerste reactie