Internationale samenwerking

Physical Internet Reisbeurzenprogramma

De call ‘Physical Internet Reisbeurzenprogramma’ is open! Het programma biedt de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een kortlopend of langlopend werkbezoek aan verschillende departementen van het Georgia Institute of Technology. Het doel van het programma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de onderzoekers van het Georgia Institute of Technology voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet en Interconnected Logistics.

Het TKI Dinalog heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Georgia Institute of Technology voor kennisuitwisseling en ontwikkeling op het gebied van ‘the Physical Internet’ in relatie tot de logistiek. Het Physical Internet (PI) is een vergaande ketenregie visie voor het faciliteren van de bundeling van ladingstromen cross chain. Het PI gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van de huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud. Het Physical Internet is ook de kern van de onderzoeksagenda voor logistiek in Horizon 2020 vanuit ETP ALICE.

Het programma biedt de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een kortlopend werkbezoek (maximaal twee weken) of een langdurig bezoek van drie tot zes maanden aan het Physical Internet Center, de Stewart School of Industrial & Systems Engineering of het Supply Chain & Logistics Institute  van het Georgia Institute of Technology.

Deadline
Aanvragen voor een kortlopend werkbezoek kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum 21 augustus 2018 of tot het beschikbare budget is uitgeput. Aanvragen voor een langdurig bezoek kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum 3 april 2018 of tot het beschikbare budget is uitgeput.

Meer informatie over de call vindt u op de financieringspagina van NWO.

Geef de eerste reactie