Service Logistiek

PODCAST – circulair levert economisch voordeel op

Circulaire economie raakt de logistieke wereld op meerdere manieren. Het stelt bedrijven voor een uitdaging, maar er zijn ook kansen. Zeker in de wereld van de servicelogistiek, waarmee in Nederland al zoveel kennis is opgebouwd. In deze podcast komen alle aspecten samen. Met Ceva Logistics als voorbeeld; hoe gaat een logistiek dienstverleningsbedrijf mee in de trend?

Nederland heeft hoge ambities op het punt van circulaire economie. Daar moet ook de logistiek een bijdrage aan leveren en dat leidt tot behoorlijk complexe (retour)stromen en hergebruik van grondstoffen. Daar is ketenregie voor nodig. Binnen de Topsector Logistiek is al veel onderzoek gedaan onder beheer en aansturing van TKI Dinalog. Op 16 april is het jaarlijks congres van de Topsector Logistiek in de Rotterdamse Kuip. Eén van de sessies gaat over de nieuwe circulaire concepten en de bijbehorende business modellen.

Circulair beter leren omarmen 
“We zijn goed gepositioneerd als het gaat over bijvoorbeeld servicelogistiek en de retourstromen, die daar mee samen hangen. Maar het vervolg naar circulaire modellen hebben we nog onvoldoende omarmd.” Bas van Bree (TKI Dinalog) zegt in deze podcast, dat logistieke organisaties en eigenlijk alle ketens de impact van circulair denken zeker gaan voelen en ontdekken.

Ceva Logistics is daar een voorbeeld van. Onlangs sloot KPN met elf leveranciers, waaronder Ceva, een convenant over circulair werken om in 2025 honderd procent van alle onderdelen geschikt te hebben voor hergebruik of recycling. Bart Beeks (Ceva) ziet kansen voor zijn bedrijf en vertelt daarover in deze podcast.

Vraag en aanbod
Renzo Akkerman is hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. Zelf zit hij vooral in de foodsector als supply chain specialist. Maar hij ziet vergelijkbare uitdagingen in bijvoorbeeld de bouw. “Afstemmen van vraag en aanbod van materialen, dat is precies waar logistiek om draait ook in circulaire stromen en dat is absoluut een uitdaging.”

Waarde hoog in de keten
“Er is veel meer mogelijk op circulair gebied”, vertelt Martine Kamphuis. Ze werkt bij Teleplan en helpt high-tech bedrijf Cisco met het opstellen van circulaire bedrijfsplannen. “De kunst is om de waarde zo hoog mogelijk in de keten te houden. Dus zo min mogelijk afbreken. Cisco ziet de schaarste aan grondstoffen op zich afkomen. Nu gaat het bedrijf voor 100 procent retourstroom van hun goederen. Een deel daarvan komt bij ons terecht.”

Materialen elders opnieuw gebruiken
Geert-Jan van Houtum, hoogleraar TU Eindhoven, weet hoe belangrijk het is voor de high-tech industrie om hun installaties zo lang mogelijk in bedrijf te houden. Hij is expert op het gebied van maintenance en spart parts management. “Beschikken over data is cruciaal om dit goed te kunnen doen en ik denk dat dit ook geldt voor circulaire economie. De trend met data is IoT (Internet of Things), waarmee je predictief onderhoud kunt doen. Repareren voordat iets stuk gaat.”

Producten terug brengen bij de oorspronkelijke leverancier is vaak al een uitdaging. Maar wat als materialen uit de ene keten opnieuw worden gebruikt op een hele andere plek? Antoine Heideveld is daar mee bezig, samen met wetenschappers en bedrijven die kennis van elkaar ‘hergebruiken’ via het platform Het Groene Brein. Hij noemt voorbeelden uit de bouw.

“We weten vaak wel wanneer gebouwen gesloopt worden en welke materialen daaruit beschikbaar komen. Als je dat weet kun je soms hele constructies niet ver van de vorige locatie opnieuw inzetten. Dan hoef je niet te recyclen en klein te maken. De vraag is hoe krijgen we dit verankerd in het business model van bedrijven?”

Economische drivers als hefboom
“Ik ben heel optimistisch”, zegt Heideveld aan het einde van deze podcast. Net als de andere sprekers ziet hij veel mooie initiatieven. “Bedrijven zijn op zoek naar economische drivers, daar moet je goed over nadenken. Op die manier biedt circulaire economie een prachtige hefboom voor de andere discussies die over duurzaamheid gaan.”

Geef de eerste reactie