Cross Chain Collaboration Center (4C)

PODCAST – Hoe moet het verder met LNG in transport?

De accijnsteruggaveregeling voor LNG als alternatief voor diesel is van de baan. Dat is een flinke streep door de rekening voor de transportbedrijven, die hebben geïnvesteerd in LNG trucks. Dit helpt niet om de doelstellingen van het Klimaatakkoord dichterbij te brengen, klinkt het in de branche.

Het Kabinet weigert de stimuleringsmaatregel voor LNG te verlengen. Ondanks dat het zicht op reële alternatieven er nog niet is, zeker niet op korte termijn, wil de overheid LNG niet verder op deze manier stimuleren. Omringende landen doen dat wel. Ook binnen de EU is extra geld beschikbaar gesteld voor het bouwen van meer LNG tankstations.

 

Op de foto v.l.n.r. Ben Maelissa (Danser), Albert Veenstra (TKI Dinalog) en Henk-Jan van der Molen (Vos Logistics)

Onderzoek van TKI Dinalog
Over de toepassing van LNG in de transportsector gaat de eerste aflevering van een serie podcasts onder de titel Logistiek & Innovatie. TKI Dinalog is initiatiefnemer, samen met logistiek.nl. Vanuit het topconsortium is uitvoerig onderzoek gedaan naar duurzame LNG netwerken, het in opslag houden en de distributie van LNG voor gebruik in de transportsector. Want het ligt voor de hand om voor een duurzame, alternatieve brandstof ook een duurzame supply chain in te richten.

Daarover gaat het eerste deel van deze podcast. Vervolgens vertelt Machiel Roelofsen (Koninklijke Rotra in Doesburg) waarom dit bedrijf blijft investeren in LNG. Aansluitend is het woord aan Ben Maelissa (Danser Group) en Henk-Jan van der Molen (Vos Logistics). Zij delen hun visie op het gebruik van LNG – nu en in de toekomst – en bespreken hun ervaringen in de praktijk.

Luister naar de podcast LNG networks in de logistiek:

[01:04] – Albert Veenstra (TKI Dinalog): ‘Hoe ontwerp je een duurzaam LNG-netwerk?’
[03:05] – Waar moeten de LNG vulstations komen?
[05:03] – Welke vervolgstappen zijn nu nodig?
[06:17] – Machiel Roelofsen (Rotra) – zo duurzaam mogelijk transporteren
[08:15] – Opdrachtgevers waarderen dat je innovatief bezig bent
[10:35] – Henk-Jan van der Molen (Vos Logistics) – plannen met extra beperkingen
[12:51] – Ben Maelissa (Danser) – besef dat verdere vergroening mogelijk is
[14:51] – Beschikbaar hebben van infrastructuur voor bio-LNG
[16:00] – Aarzeling merkbaar bij de overheid – liever toch elektrisch
[17:15] – Discussie met vervoerders in het wegvervoer – wat is de uitdaging?
[18:51] – Echte alternatieven zijn nog heel ver weg
[20:52] – Infrastructuur is heel lastig – bouwen van bunkerstations
[23:49] – Kiest de overheid nu definitief voor elektrisch?
[27:49] – Het grote plan naar energieneutraal ontbreekt
[29:54] – Afsluiting met tips – geef duidelijkheid…

Overheid is onvoorspelbaar
Transportbedrijven die zich koploper hebben betoond op LNG gebied hekelen met name de onvoorspelbaarheid, waar de overheid zich schuldig aan maakt. Zij investeren in de wetenschap, dat het rendement langer zal uitblijven dan normaal gesproken het geval is. Maar zij zien toepassing als een op dit moment realistisch stap om verder te komen op de weg naar CO2-vrij vrachtverkeer. Van fossiele LNG is de overstap naar bio-LNG gemakkelijker te zetten om daarmee verder te klimmen op de duurzaamheidsladder. Zonder bio-LNG zijn de afspraken over de vermindering van de CO2-uitstoot een stuk moeilijker te realiseren.

Geef de eerste reactie