Service Logistiek

Praktijk gestuurd onderzoek in Service Logistiek: Succesverhalen over gerealiseerde impact

De gezamenlijke workshop van de Technische Universiteit Eindhoven en het Service Logistics Forum op 17 januari was de officiële afsluiting van het door NWO gefinancierde TOP-project Service Logistics for Advanced Capital Goods van Professor Geert-Jan van Houtum. Tijdens de workshop werden verschillende toepassingen van onderzoeksresultaten binnen én buiten het project gepresenteerd.

Joachim Arts opende met een citaat van Kurt Lewin uit 1952 “there’s nothing more practical than a good theory”, waarmee Lewin destijds al aangaf dat de wetenschap theorieën zou moeten ontwikkelen die helpen bij het oplossen van praktische problemen en dat de praktijk gebruik zou moeten maken van beschikbare theorieën. Met dat citaat had Joachim direct de kern van de middag te pakken.

Planningstool Nederlandse Spoorwegen
Wouter Fleuren liet zien hoe een planningstool de Nederlandse Spoorwegen adviseert over benodigde reservevoorraad van onderdelen in zowel centrale als lokale warehouses. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende prioriteit van reparaties. Dure onderdelen worden daarom relatief weinig op voorraad gelegd en vaak met spoed gerepareerd. Deze tool helpt de NS de gewenste beschikbaarheid van reserveonderdelen te behalen tegen zo laag mogelijke kosten.

Full-Service Concept
Met de introductie van nieuwe technologie in een nieuwe markt heeft Océ zichzelf het doel gesteld haar onderhoudsconcept te ontwikkelen van ‘break-fix’ naar ‘sense & respond’. In stappen groeit Océ van correctief naar proactief onderhoud. Essentieel is het gebruik van data. Nieuwe machines die veel data genereren helpen daarbij. Ook de bijdrage van kennisinstellingen is groot. Verschillende studenten (o.a. binnen ProseloNext) helpen nieuwe kennis te ontwikkelen die in pilots wordt getest.

Deep Learning
Bij de inspectie van treinrails wordt een zogenaamde videotrein gebruikt. De trein maakt beelden die door technisch experts worden gecheckt op schade. Dit is een tijdrovend proces. CQM helpt dit proces te versnellen door automatische beeldherkenning toe te passen. Een algoritme traint zichzelf aan de hand van beelden schade te herkennen. Experts kunnen vervolgens focussen op de onzekere gevallen.

Planningstool ASML
Martijn van Aspert liet zien hoe een planningstool ASML adviseert over voorraadhoogtes van reserveonderdelen in zowel centrale als regionale warehouses en eventuele transportbehoeftes. De tool helpt ASML transparantie te vergroten en meer regie te voeren, zodat juiste voorraden worden aangehouden en strakke servicecontracten kunnen worden nageleefd.

F35 Demonstrator
Onder andere met een 15 scenario’s tellende demonstrator heeft Nederland de Amerikanen kunnen overtuigen van haar service logistieke expertise. Met het binnenhalen van de opdracht voor het Europese regionale warehouse en de logistiek voor de F35 eindigt een wervingstraject van ruim tien jaar. Tegelijkertijd staat OneLogistics nu voor de enorme uitdaging om de supply chain zo in te richten dat performance based logistics wordt gerealiseerd en hoge uptime van F35’s in Europa wordt gegarandeerd.

 

Geef de eerste reactie