Prof. Dr. Albert Veenstra nieuwe wetenschappelijk directeur Dinalog

Vanaf 1 oktober 2014 is prof. dr. Albert Veenstra wetenschappelijk directeur van Dinalog. Veenstra is al lange tijd nauw betrokken bij Dinalog, onder andere als projectleider van het R&D project Ultimate. Albert Veenstra volgt Prof. dr. Henk Zijm op, die vanaf 1 oktober in de rol van wetenschappelijk adviseur aan Dinalog verbonden blijft.

 

Willem Heeren, voorzitter van het bestuur, laat namens Dinalog weten dat het instituut met pijn in het hart afscheid neemt van Henk Zijm. Maar dat Dinalog blij is een waardige opvolger gevonden te hebben in de persoon van Albert Veenstra, die zijn sporen zowel nationaal als internationaal heeft verdiend. Veenstra is momenteel nog verbonden aan TNO, department of Sustainable Transport and Logistics, als senior business consultant, en daarnaast één dag per week hoogleraar International Trade Facilitation and Logistics aan de Faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Per 1 oktober stapt hij over naar Dinalog; daarnaast blijft hij aan de TU/e verbonden.

Veenstra is als consultant en wetenschapper betrokken bij een groot aantal projecten in Nederland, Europa, Brazilië en China op het gebied van marktontwikkeling, vlootontwikkeling, informatiemanagement in supply chains en logistiek en de ontwikkeling van synchromodale netwerken in het achterland. Voorbeelden zijn het Europese project Cassandra, het Dinalog project Ultimate en verschillende projecten in het IDVV programma. Als projectleider van het Europese project Integrity werkte hij aan oplossingen voor verhoging van de veiligheid in het mondiale containervervoer.

Veenstra heeft brede onderwijservaring. Voor zowel universiteiten als bedrijven (executive niveau) ontwikkelde hij cursussen supply chain management en logistiek.

Veenstra is lid van verschillende adviescommissies voor de EU en de Nederlandse overheid. Zo is hij betrokken bij de uitvoering van de roadmap Synchromodaliteit van de Topsector Logistiek.

Dinalog speelt een centrale rol in de Topsector Logistiek, met name bij het vormgeven en uitvoeren van de onderzoeksagenda en de besluitvorming rondom onderzoeksprojecten in het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) voor de logistieke sector. Veenstra zal daarin als wetenschappelijk directeur een centrale positie innemen en treedt om die reden per 1 oktober ook toe tot de Programmacommissie van het TKI Logistiek. Het is zijn ambitie om voor de onderzoeksagenda intensief contact te zoeken met de vele bedrijven die onderdeel uitmaken van de logistiek in Nederland. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij het aanjagen en ontwikkelen van onderzoeksprojecten, en bij het onderhouden van de onderzoeks- en innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

Ook Henk Zijm heeft zijn baan als wetenschappelijk directeur van Dinalog altijd gecombineerd met het hoogleraarschap aan de universiteit van Twente. Hij had eerder al aangegeven dat de nu al vier jaar durende combinatie van een, in zijn geval full-time, hoogleraarschap met die van wetenschappelijk directeur Dinalog te zwaar werd. Nu het TKI beleid en de rol van Dinalog daarin vorm heeft gekregen acht hij het een goed moment om het stokje over te dragen. Hij zal wel als adviseur verbonden blijven aan Dinalog. Momenteel is hij nog vicevoorzitter van het European Technology Platform for Logisics ALICE (Alliance for Logistics Innovation and Cooperation in Europe) en voorzitter van de Programmacommissie van het TKI Logistiek, maar die functies zal hij op termijn beëindigen om zich volledig op zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Twente te kunnen concentreren. Daarnaast blijft hij enkele reeds bestaande nevenfuncties vervullen.

Henk Zijm heeft zich in de afgelopen vier jaar geconcentreerd op de uitbouw van het Research and Development programma van Dinalog waarin nu meer dan 30 grote projecten lopen (zonder uitzondering als publiekprivate samenwerkingsverbanden). Hij was daarnaast verantwoordelijk voor de uitbouw en ondersteuning van een aantal Human Capital Development programma’s. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor een grotere uitstraling van de Nederlandse kennis- en industriële sector in Europa. Dinalog participeert in, of is projectleider van, een belangrijk aantal Europese projecten en is mede-initiatiefnemer van het Europese Technologie Platform ALICE waarin Europese kennisinstellingen en bedrijven samenwerken in het vormgeven van de Europese logistieke onderzoeksagenda binnen Horizon 2020. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor het aanhalen van de relaties met buitenlandse vergelijkbare instellingen, zoals bijvoorbeeld Zarogoza Logistics Center (Spanje), het Fraunhofer Institut für Materialfluβ und Logistik (Duitsland), het Nov@Log cluster (Frankrijk) en het Logistics Park Nässjö  (Zweden). Recent werd op zijn initiatief nog door Dinalog een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Effizienzcluster Logistik/Ruhr in Dortmund, in aanwezigheid van koning Willem Alexander en koningin Maxima.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Zijp.

Geef de eerste reactie