Cross Chain Collaboration Center (4C)

Programmamanager best practices horizontale samenwerking gezocht

Connekt zoekt namens de Topsector Logistiek programmamanager best practices die ervoor zorgt dat er begin 2017 een toegankelijk overzicht van resultaten beschikbaar is waar marktpartijen concreet en makkelijk inzicht krijgen in de ontwikkeling van 4C en waarachter onderliggende kennis geraadpleegd kan worden.

In de Topsector Logistiek wordt er onder meer naar gestreefd om beschikbare kennis breed te verspreiden in de logistieke sector. Het is de bedoeling dat de sector verder aan de slag gaat met horizontale samenwerking en de ontwikkeling van 4C concepten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de al opgebouwde en nog op te bouwen kennis en ervaring bij elkaar wordt gebracht.

De doelstelling van deze opdracht is: “het realiseren van een toegankelijk overzicht van resultaten op het vlak van onderzoek en best practices in de markt voor cross chain control centers en horizontale samenwerking”.

De Klankbordgroep van de actielijn 4C heeft deze doelstellingen geformuleerd en daarbij de volgende vragen die in de markt spelen meegegeven.

  •  Wat is de stand van zaken van onderzoek op verschillende deelaspecten; waaronder; Samenwerkingsvormen, gainsharing, juridische zaken, governance, mindshift, etc.
  •  Wat zijn de best practices in de markt op het vlak van horizontale samenwerken, en waar kunnen we al van verticale samenwerking leren?
  •  Op welke wijze kunnen beide aspecten in een voor de markt toegankelijk resultaat vorm worden gegeven. Bijvoorbeeld door video, cases en checklists.

Resultaat 

Begin 2017 moet een toegankelijk overzicht van resultaten beschikbaar zijn waar marktpartijen concreet en makkelijk inzicht krijgen in de ontwikkeling van 4C en waarachter onderliggende kennis geraadpleegd kan worden.

 

Sluitingsdatum inzendingen 8 november 2016, 13.00 uur

Meer informatie

Geef de eerste reactie