4C control tower toepassingen voor bouwlogistiek

Projectleider

Dhr. Blok

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

In een eerder TKI-toeslag project “4C in de bouwlogistiek” werd in de praktijk onderzocht wat het effect van 4C kan zijn in de bouwlogistiek. De resultaten zijn indrukwekkend te noemen. In deze proeftuinen werd een reductie van ca 35% op de CO2 uitstoot gerealiseerd en waren er 40% minder vervoersbewegingen nodig. In dit nieuwe innovatiecluster wordt opvolging gegeven aan dit project. Nieuwe concepten voor bedrijfsoverstijgende ketenregie en distributie worden verder onderzocht en toegepast in nieuwe proeftuinen. Verder wordt er een 4C control tower in de praktijk toegepast en BIM (een geïntegreerde database met alle informatiecomponenten behorend bij een bouwwerk) wordt gekoppeld aan logistieke informatie en rekenmodellen. De kennis en ervaringen uit deze activiteiten worden gedeeld in het bestaande, en verder uit te breiden, community “platform logistiek in de Bouw”.

Facts & Figures


Startdatum: 1 sep 2016
Einddatum: 1 sep 2018