Afstudeertafels

Met maandelijkse bijeenkomsten praten afstuderende HBO-studenten elkaar bij over wat ze tijdens hun stage hebben ervaren. Zo moeten stages meer rendement opleveren.

Van gezamenlijke kennis naar oplossingen
Logistiek is slim organiseren. Ieder bedrijf en elke opdracht is uniek, maar het is verrijkend om mensen te ontmoeten met een gelijksoortige uitdaging binnen een opdracht. Aan een afstudeertafel delen studenten inzichten met elkaar over de case, aanpak en oplossingsrichtingen. Dit helpt studenten om sneller, betere stappen te maken.

Begeleiding
Tijdens de bijeenkomsten praat een groep afstuderende HBO-studenten logistiek binnen hetzelfde deelgebied met elkaar, aangevuld met begeleiders van hun stagebedrijven. Dat gebeurt onder begeleiding van een docent van n van de hogescholen.
n van hen is Marinus van den Elshout, docent logistiek Windesheim. Hij is tevens projectleider van dit initiatief. “De afstudeertafels vervangen niet de begeleiding van de school, maar zijn daar een aanvulling op. Als school creren we de gelegenheid en zien we er op toe, dat kennis ook inderdaad gedeeld gaat worden.”
Iedere tafel krijgt een regisseur, die daar verantwoordelijk voor is.

Kritisch bevragen over de aanpak
Volgens de docent moet deelname uit de sfeer van vrijblijvendheid komen. Deelnemende studenten worden geacht het totale traject mee te maken. Een aparte erkenning – in welke vorm dan ook – moet ze daartoe aanmoedigen. Studenten gaan elkaar kritisch bevragen over de gekozen aanpak en elkaar helpen bij vragen of problemen, die zich voordoen bij de afstudeeropdracht. Volgens de initiatiefnemers blijft de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van de bedrijven waarbinnen de stages plaatsvinden gewaarborgd. Van den Elshout: “Voor sommige bedrijven lag dit idee gevoelig. Maar het gaat niet om de gegevens, het gaat om de methodiek. Dat gaan we met elkaar delen.”

Topteam Logistiek
Het idee van afstudeertafels is ontstaan bij het Topteam Logistiek en krijgt steun van het topinstituut Dinalog. Betere kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven en het stimuleren van de instroom van logistieke professionals zijn de belangrijkste doelstellingen. Het Topteam Logistiek heeft in het kader van de zogenaamde Human Capital Agenda aan de partners in het zogenaamde Kennisakkoord (samenwerkingverband van HBO’s en belangenorganisaties) gevraagd om nieuwe projecten te initiren. De afstudeertafels zijn hier een concrete invulling van.

Facts & Figures

70 studenten
12 afstudeertafels


Startdatum: 29 feb 2012
Einddatum: 30 dec 2014