Business case autonome binnenvaart

Projectleider

Dhr. A. Eijk

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

In het Maritiem Innovatiecontract binnen de Topsector Water is het onderwerp ‘Autonoom varen’ als één van de speerpunten benoemd. Belangrijke verwachte resultaten die door de Topsector Water worden voorzien zijn een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een vermindering van brandstofverbruik, een hogere inzetbaarheid van schepen en een verlaging van de (bemannings)kosten. De Topsector Water werkt aan kennisontwikkeling op het gebied van autonoom varen op een aantal technische onderwerpen zoals scheepsontwerp, impact op verkeersafhandeling, mens/ machine interactie en impact op wetgeving.

In de huidige onderzoeken is de impact van autonoom varen op de logistiek en een specificering van de business case voor betrokken bedrijven nog niet meegenomen. Uit ervaring in de ontwikkeling van autonoom rijden in het wegverkeer (truck platooning) weten we dat een goede uitwerking van de business case en de logistieke aspecten noodzakelijk is voor gerichte kennisontwikkeling en het proces naar werkende pilots zal versnellen. Bovendien is er een zeer grote diversiteit binnen de binnenvaart, zowel op de technische karakteristieken van de schepen, als op het operationeel profiel van de schippers. Hierdoor werken concepten voor autonoom en/of automatisch varen verschillend uit voor verschillende ondernemers.

In dit project werken TNO, Marin, TU Delft, BLN, BTB en 11 binnenvaartondernemers aan een aanpak om aan de hand van real life cases voor verschillende marktsegmenten (droge bulk vaart, containervaart en tankvaart) zicht te krijgen in de kansen en uitdagingen van varianten van autonoom en semi-autonoom varen in de binnenvaart. Het verkennen van de business case en de logistieke aspecten van automatisch varen is een cross- over tussen de Topsector Water en Topsector Logistiek.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

Op basis van een aantal geselecteerde “real life” cases in de binnenvaart inzicht krijgen in de potentie van verschillende vormen van autonoom varen voor ondernemers. Het definiëren van kansen en belemmeringen in een visiepaper (white paper), waarin onder ander uitgewerkt wordt:

  • Wat houdt autonoom varen in, hoe werkt autonoom varen?
  • Hoe kan autonoom varen geïmplementeerd worden? Welke vormen en stapsgewijze implementatie over de tijd is denkbaar?
  • Specifieke uitwerking van autonoom varen in diverse geselecteerde cases. Het uitdragen van de resultaten en de kansen naar de sector via:
    – Delen van white paper via partners naar alle stakeholders
    – Presentatie op binnenvaart congres
  • Een basis vormen voor een community die ook na afronding van dit project een voortrekkersrol blijft vervullen op het gebied van autonoom varen.

In het project worden verschillende vormen van autonoom varen behandeld. Hierbij wordt uitgegaan van verschillende lagen van autonomiteit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

• Semi autonome systemen (automatische piloot varen op doorgaande trajecten);
• Op afstand te opereren kleine schepen in beperkt vaarwater (havens, subkanalen);
• Volledig autonoom op afstand gemonitord vervoer in beperkt vaarwater (kanalen).

Facts & Figures

Titel project
Business Case autonoom varen in de Binnenvaart

Programma
TKI Toeslag

Datum start
2017

Datum einde
2018

Projectleiding
Ir. Jan Burgmeijer
TNO

Contact 
TNO: Ir. Jan Burgmeijer 
Dinalog: Bas van Bree
NWO: Inge van Leeuwen


Startdatum: 1 feb 2017
Einddatum: 31 dec 2017