Buurthubs voor leefbare steden

Projectleider

Dhr. Dr. H.J. Quak

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Dit onderzoeksproject richt zich op de meerwaarde en impact van het ontkoppelen van last mile logistiek in buurthubs op de bijdrage aan onder meer de leefbaarheid in buurten, het verminderen van de ruimtelijke voetafdruk van stedelijk vrachtvervoer en het behalen van de nul emissie stadslogistiek in twee praktische use cases.

Facts & Figures

Dit project is een vervolg op Cilolab
Het living lab voor duurzame stadslogistiek.


Startdatum: 1 jun 2021
Einddatum: 1 jun 2022