Cargo Driven Intermodal Transportation

Uit de (container)box denken
Goederen worden vaak in containers vervoerd. Het verplaatsen van containers van A naar B levert door de toenemende concurrentie steeds minder op. Ladingstromen zijn vaak ook niet in balans, wat betekent dat er veel lege containers worden vervoerd. Zonde.

In dit onderzoek wordt gekeken of bedrijven dankzij toegang tot informatie over wat er in containers wordt vervoerd in combinatie met slimme VAL-technieken en betere informatie over de mogelijkheden van terminals slimmer, goedkoper en duurzamer kunnen vervoeren. Dat noemen we lading gedreven intermodaal vervoer.

Cross-docking
Bekende concepten, in het bijzonder cross-docking, worden hierbij gebruikt om specifieke categorien goederen slimmer door de keten te krijgen. Cross-docking maakt het mogelijk, onder andere, om maritieme en continentale ladingstromen beter te integreren. Hierdoor zal het (her)gebruik van containers naar verwachting toenemen. Ook is de verwachting dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de binnenvaart en het spoor.

Waarom dit project?
Het bedrijfsleven heeft behoefte aan nieuwe, slimme en concurrerende logistieke oplossingen en faciliteiten die waarde toevoegen aan lading. Concepten die tegen beperkte kosten te realiseren zijn. Daarnaast ontlasten zij de infrastructuur en beperken emissies.