CDM@airports

Projectleider

Dhr. Douven

Programma manager

Niels Sneek (sneek@dinalog.nl)

Dit onderzoeksproject behandelt het onderwerp logistieke organisatie in een complexe multi-stakeholder omgeving. Het project valt binnen het domein van: ketencoördinatie (Ketenregie). Het project, genaamd ‘CDM@Airports’, heeft tot doel manieren te vinden om de voorwaarden te scheppen waaronder logistieke bedrijven gegevens met elkaar gaan uitwisselen met als doel: samen werken aan een effectief planningsconcept in een complexe omgeving met meerdere belanghebbenden.

Het doel is om kennis te ontwikkelen voor een planningsconcept voor gezamenlijke besluitvorming tussen lucht vrachtbelanghebbenden op (Europese) luchthavens. Hoe kan een neutrale governance worden opgezet om digitaal te werken en om samen te innoveren en systeemwaarde te creëren voor deelnemende partijen. Dit project draagt ​​bij aan de hoofddoelen van de Topsector op het gebied van ketenoverstijgende beheersing management, datagedreven logistiek en duurzaamheid in de landzijdige exploitatie van luchthavens.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

Bekijk hier de publieke eindrapportage:


Startdatum: 2 nov 2021
Einddatum: 31 dec 2023