CO3

CO³ – Collaboration Concepts for Comodality

Het CO³ programma heeft de ambitie om samen met de verladende sector een structurele doorbraak te forceren in de competitiviteit en duurzaamheid van de Europese logistiek, door in een aantal testprojecten nadrukkelijk horizontale bundeling en co-modaliteit te bewerkstelligen.

Bundelen van goederenstromen als oplossing
De capaciteit van het transportsysteem in Europa is structureel onderbenut. Statistieken tonen aan dat 1 op de 4 vrachtwagens leeg rijdt en dat de andere gemiddeld maar voor 57% van hun maximaal gewicht gevuld zijn. “Carpooling for cargo”, of het bundelen van goederenstromen van verschillende bedrijven vormt een krachtige en innovatieve oplossing om dit probleem te lijf te gaan.

Bedrijven die hun logistieke stromen bundelen in een zogenaamd horizontaal samenwerkingsverband kunnen drastische verbeteringen realiseren op economisch, maatschappelijk en milieuvlak. Toch stoten verladers die zo willen samenwerken echter nog op te veel praktische hindernissen. Eén van de doelstellingen van “Collaborative Concepts for Co-Modality (CO³)” is om deze hindernissen weg te werken.

Ondersteuning
CO3 ondersteunt bedrijven bedrijven die hun goederen door Europa willen transporteren met “fewer and friendlier miles”, kunnen op de diensten van CO³ een beroep doen om bundelingspartners te vinden en projecten op te zetten. Hiertoe zal CO3 deze bedrijven de nodige operationele bouwstenen aanbieden en actief coachen bij het invoeren van horizontale samenwerking. Daarnaast werkt het consortium in de EU een juridisch kader uit voor neutrale ‘trustees’ en ‘orchestrators’, belangrijke nieuwe actoren in de totstandbrenging van horizontale samenwerking. Samen met multilaterale transportcontracten worden ook innovatieve concepten voor winstverdeling uitgewerkt en getest.

Hier zijn alle Deliverables van het CO3 project te vinden:

http://www.co3-project.eu/latest-info/news/

Facts & Figures

18 partners
4 testcases
12 papers


Startdatum: 31 aug 2011
Einddatum: 31 aug 2014

Downloads