Complexity Methods for Predictive Synchromodality (Comet-PS)

Synchromodaliteit is een veelbelovend concept om de efficiëntie van ketens van vrachttransport, één van de krachten achter de Nederlandse economie, te verbeteren. In dit project worden methoden ontwikkeld en geëvalueerd voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van synchromodaliteit, leidend tot enorme vermindering van kosten en emissies.

 

 

Facts & Figures

Bekijk hier de publieke eindrapportage:

Project output


Startdatum: 1 mrt 2017
Einddatum: 31 dec 2021

DOI

Wetenschappelijke Publicatie DOI
Optimising and recognising 2-stage delivery chains with time windows http://dx.doi.org/doi.org/10.1007/978-3-319-68496-3_25
Framework of synchromodal transportation problems http://dx.doi.org/DOI: 10.1007/978-3-319-68496-3_26
Optimising routing in an agent-centric synchromodal network with shared info. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00898-7_21
Alternative Performance Indicators for Optimizing Container Assignment in a ... http://dx.doi.org/DOI: 10.1007/978-3-030-00898-7_14
Fair User Equilibrium in a Transportation Space-Time Network http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59747-4_44
Fair User Equilibrium in a Transportation Space-Time Network http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59747-4_44
Reduction of Variables in a Logistic Flow Problem http://dx.doi.org/
Decision making in a Dynamic Transportation Network: a Multi-Objective Approach http://dx.doi.org/
Simulation Approach for Container Assignment under Uncertainty http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59747-4_40
Cutting Planes for Solving Logistic Flow Problems http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59747-4_37