Complexity Methods for Predictive Synchromodality (Comet-PS)

Synchromodaliteit is een veelbelovend concept om de efficiëntie van ketens van vrachttransport, één van de krachten achter de Nederlandse economie, te verbeteren. In dit project worden methoden ontwikkeld en geëvalueerd voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van synchromodaliteit, leidend tot enorme vermindering van kosten en emissies.

 

 

Facts & Figures

Bekijk hier de publieke eindrapportage:

 


Startdatum: 1 mrt 2017
Einddatum: 31 dec 2021