COMPOSE 2.0

Het doel van dit onderzoeksproject, Compose 2.0, bouwt voort op het werk dat eerder onder ‘Compose 1.0’ is uitgevoerd. In dit project bestuderen ze en willen ze begrijpen hoe menselijk gedrag de opschaling van horizontale samenwerking in toeleveringsketens beïnvloedt. De praktijk leert ons dat een aantrekkelijke (financiële of milieu) businesscase niet voldoende is om de samenwerking tot een blijvend succes te maken. In plaats daarvan is het essentieel om het onderliggende menselijk gedrag te begrijpen, want het zijn tenslotte mensen die beslissen over het starten en voortzetten van samenwerkingsprojecten. In navolging van de veelbelovende resultaten van Compose 1.0 intensiveren we in dit project de combinatie van de wetenschapsgebieden operations research (voor de financiële businesscase) en sociale psychologie (voor de persoonlijke prikkels). We vermoeden dat de combinatie van deze velden de onderliggende dynamiek kan blootleggen in het creëren en verduurzamen van collaboratieve keteninitiatieven. Parallel aan dit project zal evofenedex de nieuwe inzichten testen met hun ledengemeenschap. Als vervolg op het onderzoeksgerichte Compose 2.0 stellen we ons een Compose 3.0 voor die tot doel heeft de tools en inzichten van Compose 2.0 in de praktijk te implementeren.

De algemene langetermijndoelstelling is dat Compose een duurzaam concept wordt voor horizontale samenwerking, goed geaccepteerd en succesvol in de markt en ondersteund door kennis, tooling en consultants. De missie van Compose 2.0 is het verbeteren van de performance van supply chains door het complete ecosysteem van verladers, LSP’s, kennisinstituten, overheden, innovatieve platformen, etc. op te nemen. Alleen zo kunnen we beter begrijpen onder welke voorwaarden samenwerking kans van slagen heeft en, begrijp daarom hoe ze moeten worden gevormd om de kans op succes te maximaliseren. Door zorgvuldig ontworpen besluitvormingsexperimenten uit te voeren, zullen we licht werpen op wat de werkelijke gedragshindernissen voor samenwerking zijn. Alleen dan kunnen we manieren bedenken om deze hindernissen te overwinnen. Naast panelexperimenten over horizontale samenwerking, maken we gebruik van de evofenedex lidbedrijven om onze inzichten in de praktijk te toetsen. Verder gaan we op basis van de resultaten en eerder gemaakt materiaal van Compose 1.0 educatief materiaal ontwikkelen, dat gebruikt kan worden in bachelor curricula. Hogeschool Rotterdam zal hier een belangrijke rol spelen om dit onderwijsmateriaal te maken en in de praktijk te testen door de studenten.

Klik hier voor informatie.

Facts & Figures

Bekijk hier de publieke eindrapportage