Conversion factory

Programma manager

Margreet Sools (sools@dinalog.nl)

Er zijn kasten vol wetenschappelijke literatuur over wat er beter kan in de logistieke sector. Dinalogs Conversion Factory helpt het MKB deze kennis toe te passen. Met de Conversion Factory wil Dinalog het MKB stimuleren om beschikbare kennis toe te passen. Daarnaast werken we samen met onderwijsinstellingen aan een nieuwe generatie logistieke professionals die in staat zijn om kennis in kassa om te zetten.

Hoe werkt de Conversion Factory?
In Nederlandse hogescholen, universiteiten en op andere plekken is veel kennis van logistiek en supply chain management aanwezig in de vorm van proefschriften, afstudeerscripties en onderzoeken. De student of onderzoeker werkt inmiddels ergens anders en het werk ligt in de bibliotheek, zonder dat de logistieke sector er weet van heeft. In de Conversion Factory wordt deze kennis omgezet in overdraagbare producten en diensten voor de sector. Trainees van de ontwerpersopleidingen van de Technische Universiteiten gaan hiermee aan de slag.

Van theorie naar praktijk
De afgelopen vijf jaar zijn onder leiding van Nederlandse hoogleraren ongeveer 250 proefschriften op het gebied van logistiek en supply chain management tot stand gekomen. Die worden per onderwerp samengepakt, zoals warehouse optimalisatie, ketenregie of modal shift. Met zo’n bundel gaat het team aan de slag, om er uiteindelijk nuttige en praktische oplossingen mee te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een toolkit, een methode, software of een checklist. De teams van de Conversion Factory worden verrijkt met mensen met specialistische kennis, zoals ICT of bedrijfskunde.

Facts & Figures


Startdatum: 31 dec 2010
Einddatum: 30 dec 2016