DAFOE (Data for compliance in e-commerce)

Projectleider

Dhr. Prof. dr. A.W. Veenstra

Programma manager

Simone van der Velden (velden@dinalog.nl)

Met de opkomst van e-commerce en de vele bestellingen die Nederlanders doen komen er steeds meer pakketjes Nederland binnen. Waar er vroeger grote partijen binnenkwamen met dezelfde goederen die via winkels verkocht werden, worden nu alle aankopen per pakketje verstuurd.  Deze pakketjes gaan langs de douane, en hier moeten onder andere BTW en invoerrechten over worden betaald. Voor pakketjes met een waarde onder de 22 euro, en voor niet-commerciele pakketjes onder de 150 euro hoeven geen invoerrechten betaald te worden. Via e-commerce bedrijven als Amazon en AliExpress worden veel pakketjes besteld met dit stempel.

Valse pakketjes
Er worden ook goederen verstuurd en geïmporteerd die volgens de douane aangifte een waarde van onder de 22 euro hebben, terwijl dat niet zo is. Dit is om de kosten aan invoerrechten te besparen. Daarnaast zijn er veel pakketjes die Nederland binnenkomen waar goederen in zitten die Nederland niet in mogen. Het controleren van deze pakketjes neemt veel tijd in beslag, en er is simpelweg niet genoeg capaciteit om een uitgebreide controle uit te voeren. Daarnaast beinvloedt het uitvoeren van een controle de levertijd van de betreffende pakketjes. Het is daarom voor bedrijven als Gaston Schul interessant om te weten of ze en controle kunnen verwachten, zodat ze de beloofde levertijd eventueel kunnen aanpassen. Of om het risico op controles helemaal weg te nemen.

Authorized economic operator
Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 heeft Amerika bijvoorbeeld een AEO (authorized economic operator) certificaat geïntroduceerd. Dit is tegenwoordig een vergunning, en geeft aan of een partij betrouwbare aangiftes doet bij de douane. Hierdoor verloopt het douane proces voor deze partij sneller, en worden dus de levertijden korter. Het doel van Gaston Schul is om zo’n vergunning te krijgen/behouden. Door het analyseren van de beschikbare data kunnen verschillende pakketjes/douane aangiftes ingedeeld worden in verschillende risicogroepen. Die groepen geven aan hoe groot de kans is op een controle bij de douane.

Doelstellingen
Met een betrouwbare uitkomst van dit onderzoek, kunnen de volgende doelstellingen bereikt worden (zie ook proposal Data for Compliance in E-Commerce (Dafoe)):

  • Extra omzet van nieuwe ketenregie activiteiten: Door een goede kwaliteit van compliance management en logistieke afhandeling bij de douane worden de kansen voor Nederlandse bedrijven om buitenlandse bedrijven te bedienen versterkt.
  • Meer bedrijven die zich met logistieke of ketenregie activiteiten vestigen in Nederland, of logistieke activiteiten in Nederland laat aansturen.
  • Beperking van uitstroom van gekwalificeerde professionals in de arbeidsmarkt met een logistieke opleiding en grondige kennis over de innovatiethema’s. Betrokken onderzoekspartijen, alsmede de Douane, zijn allen betrokken bij de vormgeving van de trade compliance opleidingen. De resultaten van dit project zullen in de curricula worden ingebracht, en daarmee zullen studenten goed op de hoogte raken van ontwikkelingen rondom compliance in e-commerce. Door een dergelijk actueel onderwerp in de opleidingen te kunnen doceren wordt de aantrekkelijkheid van de opleiding vergroot, en daarmee de kans vergroot dat professionals de opleiding kiezen.
  • Eerste positie in Europa op World Logistics Performance index (2020). Trade compliance is een van de zes pijlers van deze index.

Facts & Figures


Startdatum: 1 sep 2017
Einddatum: 1 mrt 2019