DASCOVIMI (Disruption Analysis of the Supply Chain due to Corona Virus in the Manufacturing Industry)

Projectleider

Dhr. Prof. Dr. A.G.D. de Kok

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

De Corona-pandemie heeft een grote impact op toeleveringsketens wereldwijd. Net als bij de tsunami in Japan in 2011, legt deze pandemie de onderlinge afhankelijkheden bloot in mondiale toeleveringsketens waarvan de Nederlandse economie afhankelijk is en waaraan de Nederlandse industrie deelneemt. Deze wederzijdse afhankelijkheden hebben er uiteindelijk toe geleid dat Nederlandse bedrijven vastlopen doordat leveranciers onderdelen niet leveren of het grootste deel van hun omzet mislopen doordat de marktvraag drastisch afneemt of doordat hun medewerkers niet mogen werken.

Dit heeft op zijn beurt geresulteerd in het beëindigen van contracten met flexwerkers en het naar huis sturen van (een deel van) de vaste medewerkers. Het opstarten van supply chains impliceert dat we scenario’s nodig hebben over het marktherstel in de komende maanden tot twee jaar in verschillende sectoren. Deze marktscenario’s stimuleren de behoefte aan producten en onderdelen voor de maanden na het opstarten. Deze behoeften drijven op hun beurt de behoefte aan middelen aan, d.w.z. werknemers, uitrusting en logistieke diensten.

Voor het opstarten van alle activiteiten en transacties is contant geld nodig. En wordt beperkt door de Corona-voorschriften die een volgende uitbraak van de pandemie moeten voorkomen. De huidige wetenschappelijke literatuur biedt niet de kennis en instrumenten om de problemen aan te pakken die op korte termijn moeten worden aangepakt.

Het DASCOVIMI1-project heeft tot doel deze leemte te vullen door zich te concentreren op kwalitatieve inzichten en het vastleggen en analyseren van gegevens. De resultaten ondersteunen zowel besluitvormers in de industrie die de door ons ontwikkelde handleiding voor het beheer van disruptie in de toeleveringsketen kunnen gebruiken, als wetenschappers die kunnen voortbouwen op de onderzoeksagenda die we voorstellen. Dit verkennend onderzoek is een eerste stap in het analyseren en begrijpen van verstoringen in supply chains en hoe we hier effectiever mee kunnen omgaan.

Dit onderzoek is bedoeld als voorstudie voor een groter vervolgproject dat Dinalog later dit jaar wil opstarten. Om ons te concentreren op het ontwikkelen van gedetailleerde inzichten in alle relevante aspecten van supply chain disruption management, hebben we besloten om duurzaamheidsaspecten uit te sluiten als expliciete doelstelling in dit eerste exploratieve onderzoek, vooral omdat de onderzoeksmiddelen beperkt zijn.

Het onderzoek heeft betrekking op de Dinalog-thema’s Datagedreven logistiek, Ketencoördinatie en Menselijk kapitaal. Ons onderzoek effent de weg voor een groter fundamenteel academisch onderzoeksprogramma. In zo’n programma kan Duurzame Logistiek worden opgenomen.

Het DASCOVIMI-project beoogt de ontwikkeling van

a) Kwalitatief inzicht in alle relevante aspecten van het beheer van verstoringen in de supply chain.
b) Kwantitatieve analyses van productie / SC-gegevens van de betrokken industrie.
c) Een handleiding voor het beheer van storingen in de toeleveringsketen
d) Prototype-analysetools voor het beheer van verstoringen in de toeleveringsketen.
e) Een symposium over Supply Chain Disruption Management na een pandemie
f) Een onderzoeksagenda voor supply chain disruptie management voor verder onderzoek (inclusief het aspect duurzaamheid)

Facts & Figures

Resultaten:

Voor meer informatie neem contact op met Ton de Kok


Startdatum: 11 mei 2020
Einddatum: 30 nov 2020