DaVinc3i

Hoe kan Nederland zijn leidende positie in de sierteelt op termijn handhaven? Wat moeten we doen om het centrum voor handel en logistiek te blijven, ook als producten niet meer fysiek via Nederland vervoerd worden?

De Nederlandse sierteeltsector is van wereldklasse. Door virtualisering en internationalisering is dat niet langer vanzelfsprekend. Zo maakt nieuwe technologie het mogelijk virtueel zaken te doen: fysieke stromen en de aansturing en coördinatie van die stromen zijn losgekoppeld: niet op dezelfde plaats of hetzelfde moment.

In DaVinc3i kijken we wat virtueel zaken doen betekent. Kan de transporttijd en -afstand bijvoorbeeld worden verkort? Kan een Europees netwerk van hubs worden gebruikt om bloemen en planten op de juiste plek te krijgen? Op welke manieren kunnen bloemen en planten direct van de kwekers naar afnemers, zonder tussentransport naar de Nederlandse veilinglokaties. Vanzelfsprekend is het hebben, gebruiken en delen van informatie dan essentieel.

Binnen de volgende 4 onderwerpen doen we onderzoek en ontwikkelen we nieuwe initiatieven:
– Kwaliteitsgestuurde logistiek
– Transportmanagement
– Keteninformatie
– Verdienmodellen

Met dit project willen we niet alleen meer te weten komen, maar ook kijken naar concrete kansen: wat kunnen we nu al doen om een stap naar de toekomst te zetten? Dat doen we in DaVinc3i: Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability.

Facts & Figures

4 universiteiten
> 200 deelnemende organisaties


Startdatum: 16 dec 2010
Einddatum: 31 mrt 2015