Dinalog Incubator

Dinalog Incubator ondersteunt startende ondernemers in de sector logistiek en supply chain management. Dat is nodig, omdat het opzetten van een bedrijf waarin vernieuwde- of innovatieve producten of diensten worden ontwikkeld vaak gecompliceerd is. Door goede ondersteuning van veelbelovende ondernemers wordt de slagingskans vergroot.

Voor wie is Dinalog incubator bedoeld?
• Voor innovatieve bedrijfsinitiatieven binnen Logistiek & Supply chain management die aansluiten bij het Nationale Innovatie Programma.
• Voor projecten die potentie hebben om uit te groeien tot een winstgevend en vermarktbaar nieuw product, dienst en/of bedrijf.
• Voor ondernemers die beschikken over voldoende ondernemerschap of bereid zijn hier in te investeren.
• Voor een natuurlijk of rechtspersoon die voor eigen rekening en risico producten, processen en diensten levert.
• Voor ondernemers die maximaal 5 jaar zijn ingeschreven bij de KvK.

Wat biedt Dinalog incubator:

Financiële steun
Voor veel startende ondernemers is vooral financiering erg belangrijk. Dinalog Incubator biedt ondernemers de mogelijkheid in relatief korte tijd een concept verder te ontwikkelen tot een financierbaar ondernemingsplan. Ook helpt Dinalog Incubator met het aantrekken van (vervolg-) financiering na de opstartfase. Bij gebruikmaking van de pre-seed lening financiert de ondernemer zelf de helft mee.

Netwerkfunctie en contacten
Dinalog en vooral het partnernetwerk, regionaal, nationaal en internationaal, kan voor de deel- nemer van grote waarde zijn door de spilfunctie die het heeft in de logistiek en supply chain sector. Hierdoor hebben deelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van kennis en expertise in zowel de kennisinstituten als het bedrijfsleven. Ervaring leert dat het voor starters ook publicitair aantrekkelijk is om onderdeel te zijn van een dergelijk programma.

Kritisch meedenken, advies/coaching en begeleiding
Startende ondernemers zijn op zoek naar mensen die ze kunnen vertrouwen om hun ideeën en plannen te bespreken. Dinalog Incubator brengt ondernemers in contact met deskundigen op alle mogelijke vakgebieden en helpt om een zogenaamde Raad van Advies samen te stellen die onder- steuning biedt bij de bedrijfsopzet.

Dinalog Incubator is een waardevol instrument voor de ontwikkeling van vernieuwend ondernemerschap in Logistiek en Supply chain management. Het is gepositioneerd als bouwsteen van het innovatieve ecosysteem van Dinalog.

Er zijn inmiddels al 27 bedrijven succesvol gestart. Enkelen hebben zelfs een plaats bemachtigd in de MKB innovatie top 100 van de Kamer van Koophandel. Heeft u ook een idee om te innoveren in de logistiek? Neemt u dan contact op met programmamanager Coen de Lange. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Facts & Figures

27 Succesvolle incubators
5 nominaties MKB innovatie top 100


Startdatum: 31 dec 2010
Einddatum: 31 dec 2015