Enhancing resilience while maintaining Efficiency

Projectleider

Dhr. Prof. dr. D.P. van Donk

Programma manager

API User (jeffrey@van-ons.nl)

Onderzoek naar de storingsgevoeligheid van supply chains

Wereldwijd worden Supply Chains ingewikkelder, onderling afhankelijker en zo gevoeliger voor verstoringen.  Een onverwachte gebeurtenis ver weg kan grote invloed hebben op het functioneren van landelijke en regionale logistieke ketens hier, maar ook een verstoring op één plek in de keten kan gevolgen hebben voor die hele keten. Hoe krijg je daar grip op? Hoe zorg je ervoor dat processen en systemen in de keten zo robuust zijn, dat dat je flexibel en efficiënt verstoringen op kunt vangen?

In het NWO project ‘Enhancing resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making for the unpredictable’ doet de Universiteit Groningen daar onderzoek naar, samen met een aantal bedrijven uit heel verschillende bedrijfstakken.

Dirk Pieter van Donk, hoogleraar Operations Management geeft aan dat bedrijven in toenemende mate worden geconfronteerd met verstoringen. “In de literatuur is wel veel aandacht voor oplossingen op organisatieniveau, maar niet op ketenniveau. Wij kijken naar hele ketens en netwerken, verticaal, horizontaal en diagonaal. Stel er is een toeleverancier in de keten die een probleem heeft en daarom samen met zijn klant naar een oplossing gaat zoeken. Maar zo’n verstoring kan ook andere bedrijven in de keten of het netwerk beïnvloeden. Welke informatie, besluitvormings- en planningsprocessen helpen om een verstoring op te lossen? Welke rol hebben managers en hun besluitvormingsprocessen daarin?”.

Van Donk zoekt met zijn onderzoeksteam de oplossing voor de gevolgen van verstoringen in ketens vooral in de samenwerking tussen partners in de keten en niét alléén in het voorkomen van verstoringen. Daarom is met name reactievermogen van belang, dat bijvoorbeeld  afhangt van de mate van  het delen van informatie zodat alle partijen in de keten weten hoe de anderen werken. Van Donk: “…ander voorbeeld: hoe kun je doorleveren onder lastige omstandigheden? Misschien moet je tijdelijk de concurrent inschakelen om de continuïteit te waarborgen. Daar kun je en moet je dan vooraf afspraken over maken”.

In het project wordt samengewerkt met vier heel verschillende bedrijven met verschillende supply chains: Friesland Campina, Variass Electronics, Bosch Thermotechniek en het Waterbedrijf Groningen. Processen en data worden van deze bedrijven naast elkaar gelegd en geanalyseerd in de verwachting dat daar bruikbare informatie uitkomt die supply chains robuuster kan maken. De verschillende bedrijven bieden ook de mogelijkheid geheel verschillende soorten verstoringen en de reacties van bedrijven daarop waar te nemen en te analyseren om daar meer algemene conclusies uit te trekken.
Zo heeft FrieslandCampina heel veel leveranciers (melkveehouders) en een aantal  melkfabrieken en veel data voorhanden. Het waterbedrijf heeft leverplicht en heel veel klanten, het is dan ook essentieel om snel op verstoringen te reageren. Van Donk: “We willen graag weten hoe deze partijen communiceren en met data omgaan”.

Het project moet uiteindelijk op basis van bovenstaande inzichten vanuit de praktijk, aangevuld met kennis uit experimenten op basis van realistische verstoringen inzicht geven in effectieve communicatie en informatiepatronen bij verstoringen. De verkregen inzichten worden ingebouwd in een trainingstool voor managers dat hen leert omgaan met verstoringen in de keten.

Facts & Figures

NWO project ‘Enhancing resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making for the unpredictable’
NWO-programma Duurzame Logistiek
Projecteider: Prof. dr. D.P. van Donk (Rijksuniversiteit Groningen)

NWO-bedrag: € 472.037
Totale cofinanciering: € 100.000
Consortium: Rijksuniversiteit Groningen, Bosch Thermotechniek BV, FrieslandCampina, Variass electronics, Waterbedrijf Groningen

Onderwijs en onderzoek: 2 postdoc’s en 1 promovendus
Looptijd: 2015 -2019

Project output

Dinalog roadmap:  4C, ICT

Contact
NWO: Inge van Leeuwen


Startdatum: 1 sep 2015
Einddatum: 31 aug 2019