Expedited payment 2.0

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

Bij het afgesloten project Expedited Payment bleek het te vroeg om door middel van pilots SCF toe te passen in de praktijk; het ontwikkelde rekenmodel en het toelichten van de expedited (early) payment mogelijkheden aan partijen (met name: logistiek dienstverleners), heeft duidelijk gemaakt dat er potentie is voor SCF binnen de logistieke sector. De conclusies waren:

 

  • Grootste uitdagingen voor implementatie liggen in samenwerking tussen bedrijven en betalingsproces.
  • Samenwerking tussen bedrijven: alleen strategische leveranciers die hoge inkoopwaarde vertegenwoordigen worden meegenomen. Daarom moeten “onboarding” kosten omlaag.
  • Betalingsproces: professionaliseringsslag in facturatie MKB is hard nodig.

In de periode na de afronding van Expedited Payment hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die er voor zorgen dat nu het momentum is om in de logistiek de financiering van de keten anders te organiseren. De digitale vrachtbrief, opkomst van Fintech bedrijven en verdere optimalisatie van logistieke dienstverleners zorgen ervoor dat de eerdere beperkingen op te lossen zijn. Tevens zien we dat de vraag naar SCF producten ook in de logistiek sterk in opkomst is. Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding om een vervolg te geven in de vorm van Expedited Payment 2.0. Dit project is volledig toegespitst op het in praktijk brengen van SCF in de logistieke sector en daarmee het valoriseren van de uitkomsten van het afgesloten project Expedited Payment.

De volgende doelstellingen worden in dit project getoetst:

  • Is SCF succesvol toe te passen bij logistiek dienstverleners?
  • Kan SCF succesvol functioneren voor kleinere factuurwaardes?
  • Het belang van ketensamenwerking aantonen (tier1, tier 2, tier3, etc)
  • Het belang van efficiency in het faktuurcontrole proces (snelheid) aantonen

Facts & Figures


Einddatum: 31 dec 2016