Expedited Payment

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

Het is niet langer zo dat enkel de Zuid-Europese landen er lange betalingstermijnen op na houden. Ook in Nederland worden steeds langere betalingstermijnen gehanteerd. Vaak worden dienstverleners en toeleveranciers geconfronteerd met klanten/verladers die zonder overleg hun betalingstermijnen significant verlengen (bv van 30 naar 45 of zelfs 60 dagen). Daarnaast worden steeds vaker de afgesproken betalingstermijnen niet gerespecteerd. Uit cijfers van Graydon blijkt dat het betaalgedrag in de transportbranche consequent hoger ligt dan het gemiddelde. In het eerste kwartaal van 2012 lag dit op 46,4 dagen, waarbij overschrijding van de afgesproken termijn van 2 maanden of langer geen uitzondering is. Dat dit een negatief effect heeft op de cash flow mag duidelijk zijn.

Terughoudendheid banken bij financiering
Banken zijn duidelijk voorzichtiger met het geven van een fiat voor financieringsaanvragen. Er wordt steeds strenger gekeken naar de risico’s. Bovendien wordt de transport sector als geheel als meer risicovol gezien, met alle gevolgen van dien. Veel bedrijven in de logistieke sector zitten aan hun financieringsplafond bij hun huisbanken.

Supply Chain Finance
Financieringsaspecten maken een belangrijk deel uit van de Supply Chain. Tot op heden beperkt ketenregie zich tot het streven om voorraden en het kapitaalbeslag van voorraden door de keten heen te reduceren. Er is nog maar weinig aandacht voor de wijze waarop samenwerking op financieel gebied tussen de partijen in de logistieke keten kan bijdragen aan het reduceren van werkkapitaal

Het project Expedit Payment richt zich op dit gebied. Doelstelling van dit project:
Het verkennen, ontwikkelen en testen van een nieuwe financieringsvorm waarbij vervoerders sneller worden betaalden het verspreiden van de opgedane kennis en ervaring in de logistieke sector. Het project moet leiden tot een standaardsupply chain finance overeenkomst voor de verlader en de vervoerder. De volgende elementen komen aan bod:

  • Vormen van borgstelling
  • Fiscale en juridische aspecten
  • De voor en nadelen voor verladers
  • De voor en nadelen voor de logistieke dienstverlener

Facts & Figures


Startdatum: 17 feb 2013
Einddatum: 30 dec 2014