De winstmarges op transport zijn klein. Daarom is het verstandig na te denken over het aanbieden van extra services en je te positioneren als logistiek dienstverlener. Een relatief nieuw product is het leveren van financiële diensten aan andere partners in de supply chain. Het internationale project ‘De logistiek dienstverlener als financieel ketenregisseur’ onderzoekt welke services het meest succesvol zijn en hoe een logistiek dienstverlener die het beste kan aanbieden. Het project wordt gelijktijdig uitgevoerd in Zwitserland, Italië, Duitsland, Engeland en Nederland, dat voorop loopt in Europa met Supply Chain Finance.

“Transportbedrijven zitten op cruciale plekken in de supply chain. Ze hebben vaak veel informatie over wat er zich in de keten afspeelt, maar die gebruiken ze te weinig. Ze denken nog te veel in wielen. Bij een goede logistiek dienstverlener zit servicegericht denken in de genen, die kan de regie pakken in de keten en andere diensten aanbieden in de opmaat naar ketenregie en mogelijk betere marges”. Dat zegt Hans Baltjes uitvoerend projectleider van het internationale project ‘De logistiek dienstverlener als financieel ketenregisseur’.  Er zijn een aantal koplopers die zich meer en meer gaan gedragen als regisseur in de goederenketen. Maar een supply chain bestaat uit meer dan alleen goederen. De financiële stromen in de keten zijn omvangrijk en bieden mogelijkheden om nieuwe diensten aan te bieden met meer invloed en kans op betere marges.

Hans Baltjes: “Bij een goede logistiek dienstverlener zit servicegericht denken in de genen. Dat levert mogelijkheden voor meer invloed en mooie marges in de keten”.

Een voorbeeld hiervan is voorfinanciering of krediet. Sommige bedrijven moeten hogere kosten aan de bank betalen omdat zij minder kredietwaardig zijn dan andere. Een grote logistiek dienstverlener of verlader kan zijn kredietwaardigheid gebruiken om een partner of subcontractor tegen betere condities financiering te bieden en samen de regie in de keten nadrukkelijker vorm te geven.

Een ander voorbeeld is voorraadbeheer voor een leverancier. Het aanhouden van voorraad kost geld, logistiek dienstverleners kunnen tegen een vergoeding dat risico overnemen door hun traditionele beheertaak om te zetten naar beheersing (van een deel) van de keten. Als een logistiek dienstverlener een efficiënt warehouse en een goede kredietwaardigheid heeft, kunnen op deze wijze opslag- en financieringskosten uit de keten worden gehaald. En dat geld kan voor andere dingen gebruikt worden.

Nog een praktisch voorbeeld is het gebruik van de kredietwaardigheid van de logistiek dienstverlener voor tankpassen van transporteurs (MKB Brandstof, 2015). Daarnaast kan een logistiek dienstverlener zijn subcontractors ‘supply chain finance’ instrumenten aanbieden zoals reverse factoring of ‘dynamic discounting’ voor wederzijdse werkkapitaalvoordelen. Het kan echter ook gaan om financiële diensten die te maken hebben met douaneprocessen of het aanbieden van verzekeringen voor goederen. Zo is er een breed spectrum aan financiële diensten.

Het project onderzoekt welke bestaande en nieuwe diensten de moeite waard zijn voor logistiek dienstverleners en wil zo hun concurrentiepositie verbeteren, en risico’s en kosten in de supply chain verminderen.
In elk van de vijf landen waar het project uitgevoerd wordt, brengt een universiteit of kennisinstelling samen met een logistiek dienstverlener uit dat land eerst in kaart welke type financiële diensten kansrijk zijn en onder welke condities. Vervolgens kijkt het project naar het totale potentieel van de markt, dus voor logistiek dienstverleners in het algemeen. Welke diensten zijn voor welk type logistiek dienstverlener aantrekkelijk?

Het project moet uiteindelijk praktische (reken)tools opleveren waarmee logistiek dienstverleners nieuwe services zelf kunnen inrichten.  De tools worden eerst getest bij de bedrijven die projectpartner zijn.
Daarvoor is in vijf landen nog een flinke weg te gaan. Niet in het minst omdat kennisinstituten en bedrijven in verschillende landen ook hun eigen voorkeuren en aanpak hebben. Baltjes: “Om vanuit Nederland het project goed aan te kunnen sturen, hebben ons de eerste maanden gefocust op de inrichting van het programma en de processen. Iedereen zit nu op één lijn en heeft er vertouwen in dat we straks een mooi product afleveren dat praktisch bruikbaar is én wetenschappelijk goed onderbouwd”.

De Supply Chain Finance Community, die zich op een breed scala van financieringsvraagstukken in de keten richt is nauw bij het project betrokken. Evenals de Global Student Challenge waar studenten bewust gemaakt worden van financieringsstromen in ketens of netwerken.

Het project is onderdeel van het NWO programma ‘Accelerator’ waarin NWO, TNO en Dinalog samen met de Topsector Logistiek en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken samenwerken aan de innovatie van de logistieke sector.

Facts & Figures

Titel project
De logistiek dienstverlener als financieel ketenregisseur

Programma
accelerator

Start
2015

Einde
2018

Bijdrage ministerie van Infrastructuur en Milieu
€ 438.957

Aanstelling van
1 PhD en 4 postdoc’s

Projectleiding
Drs. Michiel Steeman, lector supply chain finance, hogeschool Windesheim
Uitvoerend projectleider: drs. Hans Baltjes manager logistics & economics en program manager supply chain finance, hogeschool Windesheim.

Projectpartners
NedCargo
Swiss Post
Simon Hegele
Aztek Logisitics
Number 1  Supply Chain Innovation
Inchainge
Supply chain finance community
University of Warwick
Politecnico di Milano
Fraunhofer IML
University of St. Gallen
Hogeschool Windesheim

Roadmap
Supply chain finance

Vergelijkbare projecten

Contact
Windesheim: Hans Baltjes
Dinalog: Martijn Siebrand
NWO: Inge van Leeuwen