Harmonisation of regulation for border crossing movements of goods

Projectleider

Walter de Wit

Projectleider

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om wetgeving met betrekking tot grensoverschrijdend goederen verkeer te harmoniseren. Het onderzoek heeft betrekking op douane, indirecte belasting, fytosanitaire en andere handelsgerelateerde wetgeving en hoe de verschillen tussen diverse
verordeningen en wetten gevolg hebben voor handelsfacilitatie en een efficiënte uitvoering van overheidscontroles.

Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk te komen tot een betere afstemming tussen de verschillende verordeningen en wetten, waardoor de handel meer gefaciliteerd wordt en er tegelijkertijd meer efficiënte controles door overheidsinstanties kunnen worden verricht. Uiteindelijk zal een en ander ten goede komen aan de logistieke positie van Nederland.

Facts & Figures


Startdatum: 1 sep 2019
Einddatum: 1 okt 2023