IDS connector store and interoperability simulator for SMEs

Dit project ontwikkelt de Logistics Data Space (LDS), waarmee logistieke bedrijven kunnen deelnemen in digitale ecosystemen voor efficiënte samenwerking en nieuwe diensten. LDS bestaat uit een Connector Store met connectoren voor data-uitwisseling tussen heterogene ICT-omgevingen, en een Interoperability Simulator voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden voorafgaand aan de implementatie.

Projectleider: Dr. ir. M.J. van Sinderen (Universiteit Twente)
Partners: CAPE Systems Integration, SUTC, TNO