IDS Service Environment (International Data Space)

Projectleider

Dhr. Dr. Ir. Bastiaansen

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Digitaal samenwerken en op betrouwbare wijze (sensitieve) data delen met onbekende partijen wordt in de praktijk sterk belemmerd door het ontbreken van een infrastructuur, een gestructureerde methode, een omgeving voor informatie management (het aanbieden, adverteren en beschikbaar stellen van data) en de ondersteuning daarvan in een digitale data deel omgeving. Het International Data Space (IDS) initiatief en haar referentie architectuur zijn daarbij als potentieel krachtige aanvulling geïdentificeerd, met additionele functies (zoals bijvoorbeeld discovery, metering, billing, brokering, etc.) voor het betrouwbaar multilateraal delen van (potentieel sensitieve) data. Als zodanig geeft IDS een veelbelovende aanpak om te komen tot een open, interoperabele (en gestandaardiseerde) omgeving om op betrouwbare, efficiënte wijze en geautomatiseerd de ‘trust enabling’ functies te ondersteunen voor juridisch en technisch afdwingbare data deel afspraken. Aansluiting bij / complementariteit met eerdere initiatieven (m.n. NLIP / iShare) zal daarbij nadrukkelijk worden beschouwd.

Doel van het project is het dienst-, business en governance model voor de ontwikkeling en operationalisering van IDS te beschouwen vanuit het perspectief van logistieke sector, resulterend in een ontwikkel roadmap. De ambitie is daarbij te komen tot een open, generieke en cross-sectorale IDS dienstverlenings-ecosysteem.

Facts & Figures


Startdatum: 1 feb 2019
Einddatum: 31 jul 2019