INDEEP: Innovation Network Design Enables Excellent Ports

Projectleider

Dhr. Prof. dr. R.A. Zuidwijk

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Hoe kunnen innovaties in logistiek tot werking worden gebracht? Het project moet een tool leveren die het innovatie-speelveld in beeld brengt en een game die specifiek kijkt naar de stakeholders bij truck platooning.

Het doel van INDEEP is om de randvoorwaarden en het mechanisme vast te stellen om effectief en succesvol een innovatietraject te doorlopen, specifiek voor de logistieke sector met haar eigenschappen. Het innovatieproces staat daarmee centraal in deze aanvraag. Een aantal reeds gehonoreerde TKI-projecten van de SmartPort roadmap ‘logistieke connectiviteit’ gebruiken wij als casuïstiek om een toolkit te genereren met best practices en lessons learned.

Het onderzoek richt zich op implementatie van innovaties in logistiek. Hoe kunnen goede nieuwe ideeën tot werking worden gebracht, hoe kan adoptie van innovatie versneld worden? Hoe kunnen deze innovaties geïmplementeerd worden in het Rotterdamse havengebied. En zijn er tools te realiseren die innovatietrajecten versnellen?

Het eerste deel van het onderzoek is gericht op hoe het innovatie-ecosysteem in kaart kan worden gebracht: welke partijen zijn actief en welke al dan niet tegenstrijdige belangen zijn er? En hoe zou je, met die kennis, het realiseren van innovaties kunnen versnellen? Dit moet een tool opleveren waarmee je het speelveld in kaart kunt brengen: wie zijn de stakeholders, waar zitten weerstanden, wie zijn medestanders.

In het tweede deel is een serious game ontwikkeld, waarin verschillende stakeholders rondom een specifieke case, in dit geval Truck platooning, kunnen ervaren hoe weerbarstig een innovatietraject kan verlopen. De centrale vraag in het spel is: hoe kom je gezamenlijk tot de implementatie van een innovatie?

Voor meer informatie klik hier.

Facts & Figures


Startdatum: 1 mei 2016
Einddatum: 1 mei 2019