Innovation for Future Skills (InFuS@ 2.0)

Projectleider

Bogers

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

Het Human Capital onderzoeksprogramma Innovations for Future Skills (InFuS@) ontwikkelt nieuwe opleidingsmiddelen en programma’s en een versterkte kennisinfrastructuur voor onderwijs en bedrijfsleven voor de duurzame inzetbaarheid van human capital in de logistieke sector op basis van innovatieve kennis en technologische ontwikkelingen als robotisering en automatisering.

De doelstelling van dit onderzoek is bij te dragen aan meer uitstroom van professionals van MBO-3 tot universitair niveau in de logistieke sector met kennis over de innovatiethema’s in zowel het bekostigd als het niet-bekostigd onderwijs. Tevens beoogt het programma competenties te ontwikkelen op basis van de behoeften van het bedrijfsleven en nieuwe ontwikkelingen als robotisering en automatisering voor de duurzame inzetbaarheid van logistiek medewerkers in de toekomst.

De resultaten van het programma zijn aanvullende digitale onderwijsmiddelen op de innovatiethema’s servicelogistiek en customs management, een platform om deze en andere middelen te ontsluiten voor het onderwijs en een gevalideerd business model voor de integratie van onderwijs en MKB+ in de ontwikkeling van de ‘Graduate School’, ontwikkeling van een digitale on-boarding course voor zijinstroom en integratie van innovatiekennis in de opleidingsmodules van niet-bekostigd onderwijs en een leerprogramma voor het ontwikkelen van human capital van verladers voor toekomstige ontwikkelingen. Tenslotte worden nieuwe beroepsprofielen ten behoeve van nieuwe scholing en omscholing voor medewerkers in de logistieke sector
ontwikkeld.

Facts & Figures


Startdatum: 1 okt 2016
Einddatum: 1 feb 2019