Innoveren doe je met het hele bedrijf

Sociale innovatie voor versnelling van innovatievermogen in de logistieke sector

Er wordt hard gewerkt aan innovatie binnen de logistieke sector. En dat is nodig ook om concurrerend te blijven met het buitenland. Toch blijft de drang tot innovatie achter vergeleken met andere sectoren.
Het project ‘Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector’ wil dat veranderen door in te steken op de medewerkers in het bedrijf, onder andere door de processen en organisatie zo in te richten dat innoveren vanzelfsprekend wordt voor de werknemers.  Dat is goed voor het bedrijf en maakt het werk interessanter en uitdagender.

Op een aantal koplopers na heeft de logistieke sector moeite met innovatie. Daardoor gaat de ontwikkeling en vooral implementatie van nieuwe technologie en nieuwe operationele oplossingen langzamer dan nodig is om de sector vitaal en concurrerend te houden. Een van de redenen daarvoor is dat de betrokkenheid en omarming van de innovaties door de gebruikers (medewerkers en directie) beperkt is. Dat betekent dat – met een ingewikkeld woord – de innovatie-adoptie te klein is, waardoor een innovatie bij ideeën en dromen blijft steken.

“Een bedrijf ‘doet’ niets, het zijn de mensen in het bedrijf die handelen en het bedrijf maken tot wat het is”, zegt Peter Oeij, senior onderzoeker bij TNO, die de dagelijkse leiding heeft over het project. “Het management kan wel willen innoveren, maar de echte experts staan op de werkvloer. Zij moeten geloven dat de innovatie kan werken, dat moeten ze kunnen testen en ze moeten kunnen bijsturen. Innoveren doe je dus met het hele bedrijf.”

Er is nog een reden om aan verbetering van ‘innovatie-adoptie’ in de logistieke sector te werken. De sector vergrijst, er is nieuw personeel nodig, maar wel voor hoger opgeleid werk, want het aantal banen voor laag opgeleid personeel verdwijnt zienderogen, bijvoorbeeld door automatisering. Dat betekent dat je zowel in het bedrijf zelf moet investeren in je personeel, maar ook aantrekkelijk moet zijn voor de nieuwe lichting jonge professionals.

Maar hoe zorg je er nu voor dat je bedrijf en de mensen in je bedrijf, klaar zijn voor innovatie? Oeij: “We weten dat medewerkers die zelf hun werk kunnen sturen, kunnen leren en experimenteren, ondernemender worden en hun expertise gaan inzetten om bedrijfsprocessen en organisatie te verbeteren. In plaats van beren op de weg zien ze kansen. Daar is leiderschap voor nodig dat dit stimuleert. ”

Het project ‘Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector’ onderzoekt hoe je zo’n klimaat in je bedrijf kunt creëren. Allereerst worden de oorzaken van het gebrek aan innovatie-adoptie onderzocht door te kijken naar medewerkers, organisatie en innovatieprojecten. Daarvoor wordt samengewerkt met bedrijven en de projectpartners FNV, EVO en TLN. Met deze kennis wordt een benchmark ontwikkeld voor bedrijven waarmee ze zelf kunnen checken of hun bedrijf en organisatie is toegerust voor een succesvolle innovatie.

Peter Oeij: “Een bedrijf ‘doet’ niets, het zijn de mensen in het bedrijf die handelen en het bedrijf maken tot wat het is.”

De tweede stap is het maken van een innovatiegame, voor de medewerkers in het bedrijf. Daarmee kunnen medewerkers zelf hun eigen innovatie-adoptie toetsen. Oeij: “Voor mij is dit het meest uitdagende onderdeel van het project. Een innovatiegame maken die praktisch is, dicht bij de mensen staat en het gedrag laat zien dat mensen nodig hebben om succesvol te innoveren. Als de game daadwerkelijk bijdraagt aan meer ‘intrapreneurship’ dus meer ondernemende medewerkers, dan zou dat geweldig zijn”.
Maar ook het derde onderdeel van het project is ambitieus. Oeij: “We willen bedrijven en medewerkers via een platform op social media activeren en nauwer betrekken bij innovatieprojecten. Op dat platform willen we ook workshops aanbieden, een zogenaamde ‘MOOC’ (Massive Open Online Course). Ook die moet goed aansluiten bij de praktijk van de mensen op de werkvloer en zo interessant zijn dat medewerkers hem graag volgen”.

Oeij is nog op zoek naar bedrijven die mee willen werken, zowel bedrijven die al succesvol hebben geïnnoveerd als bedrijven die dit overwegen. Dat kost uiteraard wat tijd, maar levert ook wat op. Je zit als bedrijf op de eerste rij om gebruik te kunnen maken van alle resultaten en je krijgt feedback over je organisatie van de projectpartners.

 

Uiteindelijk moet het project leiden tot het beter binden en boeien van het huidige Human Capital (de medewerkers in de bedrijven) en een groeiende uitstroom van minstens 350 nieuwe studenten, vooral afkomstig uit de bedrijven, op HBO/WO-niveau met kennis van de innovatieprojecten.

‘Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector’ is een project uit het NWO programma Accelerator dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Topsector Logistiek wordt uitgevoerd door NWO, TNO en Dinalog.

Doe mee met het onderzoek

Facts & Figures

Titel
Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector

Programma
Accelerator

Start
december 2015

Einde
2018

Bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu
€ 200.000

Projectleiding
Prof. dr. Steven Dhondt, Senior onderzoeker TNO, Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Uitvoerend projectleider: Drs. Peter R.A. Oeij, senior research scientist / adviseur innovatiemanagement & teams

Projectpartners
TLN
EVO
FNV
TNO

Roadmap
Human Capital

Contact
TNO: Peter Oeij
TKI Dinalog: Liesbeth Staps
NWO: Inge van Leeuwen