ISOLA: Op weg naar echt Synchromodaal Transport

Onderzoek naar de fundamentele structuur van transport

Vervoer per trein of boot is beter voor het milieu en meestal goedkoper dan vervoer over de weg.  Toch wordt er nog veel te weinig gebruik van gemaakt. En dat merk je iedere dag bijvoorbeeld in en om Rotterdam. Wat houdt transporteurs en hun klanten tegen om over te stappen? En hoe kun je dat veranderen? Dat wordt onderzocht in het project ISOLA.

Nederland heeft een ideale infrastructuur voor synchromodaal transport. We hebben een dicht netwerk van rails en waterwegen en een aantal knooppunten (terminals) waar grote volumes goederen op- en overgeslagen worden. Genoeg om een trein of een schip te vullen en zo schoner en goedkoper te transporteren. Het nadeel van transport per boot of trein is dat het trager is en minder flexibel dan per vrachtwagen. Het wordt nu vooral gebruikt voor het vervoer van containers. Het vereist ook meer planning.  Daarnaast hebben veel verladers niet alleen afspraken over kwaliteit, tijdstip van aflevering en veiligheid in het contract met de logistiek dienstverlener opgenomen maar ook expliciet hoe de goederen getransporteerd worden (vaak over de weg).

Er loopt al een aantal synchromodale projecten, maar die zijn vooral gericht op de planningsaspecten. ISOLA legt enerzijds een wetenschappelijk fundament onder de roadmap Synchromodaal van de Topsector Logistiek door te kijken naar de onderliggende structuur van transport.
Anderzijds heeft het project ook een praktische component. Remco Dijkman, projectleider van ISOLA en lector aan de TU/e: “We onderzoeken hoe vraag en aanbod voor synchromodaal vervoer bij elkaar gebracht kunnen worden.”

Onder welke voorwaarden zouden verladers hun goederen van de weg afhalen en overstappen op trein of boot? Of nog beter, onder welke voorwaarden zouden verladers een contract afsluiten waarin niet meer gespecificeerd staat hoe de goederen vervoerd worden, maar die beslissing aan de logistiek dienstverlener overlaten? Die dan vervolgens, omdat hij grote volumes vervoert, de meest optimale keuze kan maken.
Dijkman: “Vergelijk het met je email, die stuur je weg zonder je ook maar één seconde af te vragen hoe hij verstuurd wordt en langs welke route (denk aan het versleutelen van berichten, servers, satellieten enzovoort). Als die mail maar aankomt op tijd. Verladers specificeren nog te vaak dat iets per vrachtwagen of trein moet en dan ook nog via Venlo of een andere plek waar die vracht niet per se hoeft te zijn. Laat dat efficiënter en goedkoper bepalen door de transporteur”.

Dijkman: “Synchromodaal vervoer zou de standaard moeten worden, zoals de gewone post. Bij uitzondering schaal je op naar duurdere opties zoals vervoer per truck.”

Het onderzoek start bij de klant, de verlader. Welke keuzes en opties hebben ze, wat willen ze? Hoe zijn de onderliggende structuren die die keuzes bepalen? Stel dat ook kleinere volumes dan containers ‘modulair’ vervoerd kunnen worden? Stel dat switchen van weg naar rail of water snel en flexibel kan? Wat voor invloed hebben prijsmechanismes?

Prijsdifferentiatie speelt nu nog nauwelijks een rol bij transport. Daarom besteedt ISOLA veel aandacht aan prijsmechanismen en prijsarchitectuur.

Dijkman maakt de vergelijking met Exprespost en gewone post: “Exprespost is duur, maar extra snel. Gewone post is langzamer en een stuk goedkoper. Synchromodaal vervoer zou de standaard moeten worden, zoals de gewone post. Bij uitzondering schaal je op naar duurdere opties zoals vervoer per truck.”

Daarnaast wordt naar de IT-kant gekeken. Als meerdere transporteurs gaan samenwerken om synchromodaal te vervoeren moeten hun (planning)systemen op elkaar aansluiten. Dijkman: “Je moet naadloos kunnen switchen tussen trein, boot en truck, dat kan alleen als die systemen met elkaar kunnen communiceren.”

Bij het project zijn zowel ECT (Europe Container Terminals) als het Havenbedrijf Rotterdam (achterlandvervoer) betrokken. De projectpartners zien het onderzoek en synchromodaal vervoer als een eerste stap op weg naar het ‘physical internet’, waarin alle goederen modulair vervoerd worden, met elkaar communiceren en ‘zelf’ de snelste, schoonste en goedkoopste route kiezen.

Facts & Figures

Titel
ISOLA: Integrated Synchromodal Transport System Analysis

NWO-programma
Duurzame Logistiek

NWO-bedrag
€ 630.700

Start
2016

Einde
2020

Projectleiding
Dr. ir. Remco M. Dijkman, Associate Professor, School of Industrial Engineering TU/e

Partners
ECT
Havenbedrijf Rotterdam
TU/e
TU Delft
Erasmus Universiteit

Project output

Dinalog roadmap
Synchro en 4C

Aanstelling van
2 PhD’s en 2 Postdoc’s

Vergelijkbare projecten

Contact
ISOLA: Remco Dijkman
TKI Dinalog: Jaco van Meijeren
NWO: Inge van Leeuwen