Juiste Zorg door Juiste Logistiek

Projectleider

Zowel de zorg- als de logistieke sector zijn faciliterende sectoren die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze maatschappij en het individu. Het begrip welzijn is met name in de zorgsector onderhevig aan verandering doordat mensen meer regie willen over hun gezondheid en de zorgverlening zich steeds meer thuis gaat afspelen. Hoe kan de logistiek hierbij faciliteren? Dit project richt zich op deze vraag en ontwikkelt daarvoor een visie waarbij de nu nog versnipperde kennis van logistiek en zorg integraal wordt beschreven, getoetst en samengevoegd met het doel toepasbare kennis over te kunnen dragen.

Facts & Figures


Startdatum: 10 okt 2018
Einddatum: 1 nov 2019