Juiste Zorg door Juiste Logistiek

Projectleider

Mevr. Drs. J. de Bes-van Staalduinen

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Zowel de zorg- als de logistieke sector zijn faciliterende sectoren die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze maatschappij en het individu. Het begrip welzijn is met name in de zorgsector onderhevig aan verandering doordat mensen meer regie willen over hun gezondheid en de zorgverlening zich steeds meer thuis gaat afspelen. Hoe kan de logistiek hierbij faciliteren? Dit project richt zich op deze vraag en ontwikkelt daarvoor een visie waarbij de nu nog versnipperde kennis van logistiek en zorg integraal wordt beschreven, getoetst en samengevoegd met het doel toepasbare kennis over te kunnen dragen.

DE NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VERANDERT INGRIJPEND
Als gevolg van deze uitdagingen zijn er in de zorgsector twee grote transities gaande om de samenleving toekomstbestending en vitaal te houden:

  • Een verschuiving van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’, waarbij zelfredzaamheid en de eigen regie van de burger over zijn gezondheid centraal staan (cliënt centraal).
  • De extramuralisering van de zorg, waarbij de zorg en ondersteuning steeds meer verleend zal gaan worden bij burgers thuis en op andere locaties dan in de zorginstelling.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures


Startdatum: 11 okt 2018
Einddatum: 30 jun 2020